Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Informatie financiele afwikkeling crematie zus


16 februari 2020

Vraag nummer: 60061

Geachte heer van der Putten

Mijn zus is op 19 december gecremeerd en een vriendin heeft de uitvaart geregeld.
vreemd genoeg ben ik als Erfgenaam buiten de afwikkeling met Dela gehouden.
Later werd mij bekend dat er ruim 3000 euro overbleef van de crematie.
Met enige moeite heb ik Dela kunnen overtuigen deze gelden naar mij over te maken.

De vriendin en Dela weigeren mij verdere informatie te geven van de afwikkeling zoals het verzekerde bedrag en uitvaartkosten

Mijn vraag,

Heb ik het recht om deze informatie bij Dela op te eisen

heel graag uw antwoord hierop

Bij voorbaat dank,

Henk Schulten

Antwoord:

Gachte heer,

Ik vind het helemaal niet zo vreemd. Hoe moet DELA of een vriendin van uw zus weten wie erfgenamen zijn? Bovendien, DELA heeft geen enkele rechtsrelatie tot de erfgenamen van uw zus. DELA heeft alleen te maken met de opdrachtgever van de uitvaart, althans wat de crematie betreft. DELA kan wel te maken hebben met erfgenamen, als uw zus een verzekering had, waar in zou staan dat een eventueel restant van een verzekering aan erfgenamen uitgekeerd zou kunnen worden. Maar DELA (of een andere verzekeraar) kan zelf niet op zoek naar erfgenamen. Eventuele erfgenamen moeten zichzelf dan melden. Men is ook alleen erfgenaam als een notaris een verklaring van erfrecht heeft opgemaakt.

Zonder verklaring van erfrecht is er een vermoeden van het zijn van erfgenaam, maar daar hoeft een bank of een verzekeraar lang niet altijd genoegen mee te nemen.

U klaagt dat de vriendin en Dela u geen verdere informatie geven van de afwikkeling van de verzekering en de uitvaartkosten.

Van DELA kan ik mij dat voorstellen, omdat DELA - voor wat betreft de crematie - alleen een overeenkomst heeft met de opdrachtgever van de uitvaart en niet met erfgenamen van de overledene.
Of het terecht is dat DELA ook niets wil zeggen over de omvang en afwikkeling van de verzekering - wat een ander aspect is - kan ik niet beoordelen. Als in de verzekering erfgenamen geen begunstigden zijn, is de weigering van DELA terecht. Als erfgenamen wel begunstigden zijn, is de weigering misschien niet terecht. Maar dan moet u natuurlijk wel een verklaring van erfrecht van de notaris hebben, zodat DELA weet dat u recht van spreken hebt als erfgenaam. Maar misschien zijn er meer erfgenamen en wil DELA niet dat iedere erfgenaam apart kan komen aankloppen.
Als u meent dat DELA u ten onrechte geen informatie over de verzekering geeft, kunt u overwegen om een klacht in te dienen via het Kifid. Zie voor de procedure en voorwaarden www.kifid.nl. Voordat u bij het Kifid terecht kunt, moet u eerst de interne klachtenprocedure bij DELA doorlopen.

Dan de verantwoording van de kosten van de uitvaart door de vriendin van uw zus. Als u inderdaad erfgenaam bent en dat kunt aantonen door een verklaring van erfrecht van een notaris, hebt u er recht op om te weten hoe de gelden besteed zijn, mits de uitvaart betaald is uit de erfenis. Als de uitvaart betaald is uit een verzekering of een deposito, dan is er niet betaald uit de nalatenschap en is de persoon die een en ander geregeld en betaald heeft, geen verantwoording verschuldigd aan erfgenamen.
Alleen als er nog een saldo was waar erfgenamen aanspraak op zouden kunnen maken, is de persoon die de uitvaart geregeld heeft - alleen voor dit onderdeel - verantwoording verschuldigd aan de erfgenamen.

Het is inderdaad lastig dat als de persoon die alles geregeld heeft, weigert om inlichtingen over de afwikkeling te geven, want dan kunt u dat laatste niet controleren. Ik meen persoonlijk dat het onredelijk is als de persoon die de crematie regelde u geen inzage wil geven in de verzekeringspolis, het beschikbare saldo en de uiteindelijke kosten. Erfgenamen hebben, als de overledene iemand aanstelde om de uitvaart te regelen, geen mogelijkheid om een discussie aan te gaan over de keuzes van de uitvaartexecuteur, mits deze persoon binnen het financieel beschikbare kader bleef. Maar een erfgenaam mag wel weten: wat was beschikbaar, waren erfgenamen mogelijke begunstigden en wat is er over.
Als de vriendin weigert om deze inlichtingen te verstrekken, kunt u overwegen om een advocaat in de arm te nemen.
In dit geval zal een juridische actie tegen de vriendin niet meer lonen, omdat DELA al een surplus heeft uitgekeerd.

U zou nog een klacht tegen DELA kunnen overwegen, vanwege het principe.
Mij zijn geen zaken bekend die als voorbeeld zouden kunnen dienen. Maar dat is omdat dit een kwestie van verzekeringsrecht is, waar ik geen verstand van heb en geen ervaring mee heb. Ik heb ervaring met uitvaartrecht.

Er staan een paar vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Kosten uitvaart', over de relatie tussen de persoon die de uitvaart regelt en nabestaanden/erfgenamen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE