Hoe moet uitvaart moeder (zij heeft goede verzekering, maar nalatenschap is negatief))


17 februari 2012

Vraag nummer: 27514

Goedemiddag heer of mevrouw,

Mijn moeder is op dit moment terminaal en wij zijn aan het kijken hoe we dit straks allemaal moeten gaan regelen. De volgende situatie is aanwezig. Mijn moeder heeft een uitvaartpolis en is goed verzekerd. Daarnaast heeft zij wel enkele schulden opgebouwd en geen spaargeld. De nalatenschap zal uiteindelijk negatief zijn.

Onze vraag is het volgende. Kunnen wij voor de uitvaart de polis van mijn moeder gebruiken en dus opdracht geven voor de uitvaart maar daarbij de nalatenschap verwerpen? Hoe moeten wij dan handelen met betrekking tot de woning van me moeder enz.

Ik hoop dat onze vraag kunt beantwoorden.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uw vraag is niet zonder meer met 'ja' of 'nee' te beantwoorden. Want het hangt af van de vraag hoe de polis van uw moeder uitkeert. Of het een natura-verzekering is, dan wel een verzekering die een bedrag uitkeert aan de erfgenamen.
Als de polis van uw moeder een bedrag uitkeert aan 'de erfgenamen', kunt u een probleem krijgen als u formeel afstand gaat doen van de erfenis. Want dan kunt u ook de uitkering van die polis niet gebruiken.

Als het om een natura-verzekering gaat, zie ik geen probleem. want krijgen de erfgenamen waarschijnlijk geen geld in handen, maar worden alleen diensten verleend.

Als er wel een uitkering in geld is voorzien, is het verstandig om nu nog snel te regelen dat de polis niet uitkeert aan 'de erfgenamen', maar aan de persoon die de uitvaart gaat regelen. Dat hoeft niet per se een erfgenaam zijn, maar mag het wel zijn. De kern is dat iemand de uitkering niet krijgt in zijn of haar hoedanigheid van erfgenaam. Maar persoonlijk op naam. Of dat de verzekeraar direct uitkeert aan de uitvaartondernemer.

Zonder de inhoud en voorwaarden van de polis van uw moeder te kennen, is een concreter advies niet mogelijk.

In de subrubriek 'Kosten uitvaart' staan tientallen vragen over het regelen van een uitvaart in de situatie dat er schulden zijn en men niet aansprakelijk wil zijn of worden voor de schulden. Zoals de vraag Aansprakelijkheid (begrafenis regelen maar niet aansprakelijk zijn voor eventuele schulden).

De vraag wat er dan met de woning moet gebeuren, ligt op het terrein van het erfrecht. De juridische adviesrubriek behandelt geen erfrecht, problemen rond de nalatenschap e.d.
Deze rubriek is er alleen voor juridische vragen over begraven en cremeren. Zie de toelichting bij deze rubriek.
Zie de vraag Erfenis / erfrecht (lees dit eerst!) in de lijst 'Meest gestelde vragen' voor diverse tips waar u dan wel terecht kunt, zoals de adviesrubriek Notarieel advies / erfrecht.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP:
Zie ook de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen >

Zoals de erfrechtelijke vraag: Naar de notaris als iemand is overleden?


Of de juridische vraag: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE