Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Handtekening bindend? (moeten andere erfgenamen deel uitvaartkosten betalen?)


31 augustus 2005

Vraag nummer: 3978  (oude nummer: 6366)

Onlangs is mijn schoonvader overleden. Bij het regelen van de uitvaart heeft mijn vrouw getekend voor de uitvaart. Ondanks het feit dat mijn vrouw getekend heeft, vraag ik me af of de erfgenamen ieder voor een deel verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de kosten, voortvloeiend uit de uitvaart?
In dit geval zijn er 2 benoemde erfgenamen die beiden de erfenis verworpen hebben

Antwoord:

Geachte heer,

Zie een andere vraag van vanochtend in de sub-rubriek Erfenis/erfreht en wel vraag 6364 "Opdracht aan begrafenisondernemer (bij beneficiar aanvaarden of verwerpen nalatenschap)".

Als de 2 andere erfgenamen kinderen of de levenspartner van uw schoonvader zijn, is er een rechtsgrond om hen aansprakelijk te stellen. Zij zijn dan mede (eind)verantwoordelijk en behoren een evenredig deel van de kosten te betalen. Als die erfgenamen anderen zijn, ooms of tantes of neven of nichten, dan is er geen mogelijkheid om hen in de kosten te laten delen als ze dat niet vrijwillig doen.

En ja, de handtekening van uw vrouw is bindend in dat opzicht dat de uitvaartondernemer zijn gehele rekening op haar kan verhalen. Hij hoeft geen genoegen te nemen met de eventuele stelling van uw vrouw dat hij die kosten maar deels bij anderen moet innen. Het innen bij anderen is de zorg van uw vrouw. Immers met haar had de uitvaartonderneming een contractuele band, niet met de 2 andere benoemde erfgenamen. Zie over de contractuele band en aansprakelijkheid ook de zojuist beantwoorde vraag 6363 "Omvallen grafsteen (is steenhouwer of rechthebbende aansprakelijk?)".

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE