Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten en verzekering


15 november 2002

Vraag nummer: 1544  (oude nummer: 1907)

Wed Jan 24 22:05:59 2001

Op sommige begraafplaatsen is men verplicht voor 20 jaar grafrechten te betalen. Is een verzekeringsmaatschappij verplicht de 10 jaar extra grafrechten te vergoeden of komen deze voor rekening van de nabestaanden?

Antwoord:

Thu Jan 25 01:25:03 2001

Geachte heer Mutsaers,

Inderdaad is men op sommige begraafplaatsen verplicht om 20 jaar grafrechten te betalen, omdat men alleen zogenaamde 'eigen graven' uitgeeft. Daarvan is 20 jaar de minimumtermijn. Alleen voor 'algemene graven' geldt een minimale termijn van 10 jaar. Veel mensen zijn zich er echter niet van bewust dat men in dergelijke graven met vreemden wordt begraven. Een echtpaar bijvoorbeeld zal nooit samen in een algemeen graf kunnen, tenzij men tegelijk of 1 of 2 dagen na elkaar overlijdt. En dan nog zou men het graf moeten delen met een onbekende derde, die toevallig ook op of omstreeks die datum komt te overlijden.

Of een verzekeringsmaatschappij de extra 10 jaar - boven de standaard 10 jaar - vergoedt, als deze de minimumtermijn van een graf op de enige begraafplaats in een dorp is, hangt af van de polisvoorwaarden.
Ik weet dat een verzekeraar als Dela, die een 100% natura-basis-pakket levert, in zo'n geval inderdaad 20 jaar betaalt. Veel andere dingen betalen ze echter niet, zoals de spreekwoordelijke koffie met cake.
Als de grafrechten duur uitvallen; heeft Dela pech. Als ze goedkoop uitvallen, is de 'winst' voor Dela (eigenlijk voor de verzekerde leden, want Dela is een vereniging). Uiteraard maakt Dela gemiddeld nauwelijks of geen winst. Door het zeer grote aantal begrafenissen dat men verzorgt heeft men een heel goed beeld van de gemiddelde kosten en de daarop af te stemmen premies.

Sommige andere verzekeraars gaan uit van een bepaald basisbedrag voor de hele uitvaart. Dat basisbedrag is gecalculeerd op basis van een algemeen graf op een gemiddelde gemeentelijke begraafplaats. Komt men boven dat basisbedrag uit, dan moeten nabestaanden bijbetalen. De kosten kunnen boven het bedrag uitkomen, doordat de grafrechten hoger zijn. Maar ook, doordat men meer volgauto's of extra rouwkaarten wil. Maar men kan daar zelf wat mee sturen. Als de grafrechten hoger zijn dan gecalculeerd, kan men de totale kosten toch binnen het 'budget' houden door bijvoorbeeld geen volgauto te nemen en geen advertentie in een lokale krant. Die besparingen compenseren dan weer de hogere grafrechten. Andersom kunnen lagere grafrechten (op sommige plaatsen zijn ze echt heel erg laag, een graf voor 20 jaar voor fl. 250,- is in sommige dorpen nog mogelijk) ook tot gevolg hebben dat men een extra volgauto of wel koffie met cake kan bekostigen uit het beschikbare bedrag.

Kortom, een en ander verschilt per uitvaartverzekeraar. Wel moet ik opmerken dat de meeste mensen normaal toch wat moeten bijbetalen. De gemiddelde verzekering heeft een dekking van zo'n fl. 5.500,-, terwijl de kosten van een gemiddelde uitvaart in Nederland op dit moment iets meer dan fl. 8.000,- zal bedragen.
Bij een graf moet men ook nog denken aan de hoge kosten van een grafmonument.

Ik heb eind vorig jaar al eens uitgebreid geschreven dat men er financieel verstandig aan kan doen om dit soort kosten vooraf af te kopen. Wie een begrafenis en graf + grafsteen voor zichzelf vooruit betaalt, heeft fiscale aftrek. Sinds 1 januari jongstleden hebben kinderen geen aftrek meer voor de kosten die ze aan de uitvaart van hun vader of moeder betalen. Zakelijk gezien valt de erfenis gunstiger uit, als ouders dus vooraf zaken regelen, want dan krijgen ze van de fiscus nog een bedrag terug. Als de kinderen het uit de erfenis of uit eigen zak betalen, krijgen ze niets terug.

mr W.G.H.M. van der Putten

25 januari 2001

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE