Geschil betaling begrafenis executeur <-> familie


22 september 2005

Vraag nummer: 4045  (oude nummer: 6506)

Mijn tante is op 31 december 2004 plotseling overleden in het huis van haar beste vriendin (Mw. Y ). Zelf woonde tante in een aanleunwoning. Mw. Y heeft op dezelfde datum een begrafenisondernemer ingeschakeld. Volgens de familie is de begrafenis naar behoren verlopen. Na de begrafenis is het testament geopend en bleek dat er een ET was aangesteld die geen lid van de familie is maar iemand die jarenlang " kostenloos " tante's belastingpapieren heeft ingevuld. De rekening van de begrafenisondernemer heeft Mw. Y doorgestuurd naar de ET. Deze weigert de rekening helemaal te betalen omdat hij van mening is dat deze te hoog is. Betalingsherinneringen en dwangbevelen zijn doorgestuurd naar de ET maar deze weigert om te betalen. Uiteindelijk heeft mijn zus het verschuldigde bedrag incl. boetes ( ca. E. 450 ) enz. overgemaakt om tante's vriendin te ontlasten want deze kreeg de zenuwen van al dit gedoe. Is het gedrag van de ET korrekt en zo nee kan zij deze vordering verhalen op de ET / nalatenschap ? Er is geen sprake van andere schulden en de waarde van de nalatenschap wordt ongeveer geschat op E. 200.000,-
Met vriendelijke groet,
J.G. Wxxxxx

Antwoord:

Geachte heer,

Ik vind het moeilijk zo niet onmogelijk om een oordeel te geven over het standpunt van de executeur-testamentair, omdat ik niet weet waarom hij de rekening te hoog vond. Vond hij alleen maar dat er bijvoorbeeld een goedkopere kist genomen had moeten worden? Of was hij het er niet mee eens dat er koffie + cake voor 80 personen in rekening werden gebracht, terwijl er maar voor 40 besteld was en 40 personen aanwezig waren. Het eerste lijkt mij niet terecht, maar het tweede wel.

Maar in het algemeen is lijkt het mij dat niet de executeur-testamentair maar de erfgenamen het laatste woord heeft c.q. hebben. Als zij de rekening en de diensten prima vinden, moet er betaald worden, lijkt mij. En ook dat de executeur de kosten aan uw zus moet vergoeden. En dat kunnen de erfgenamen natuurlijk ook zelf besluiten.

Ik raad u echter aan om de vraag voor wat betreft de positie van de executeur nog eens wat explicieter te stellen in de rubriek Notarieel advies van notaris Van de Griend. Die weet meer van de rechten en plichten van de executeur en erfgenamen in dit soort kwesties dan ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn