Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Extra kosten uitvaart (wat moeten erfgenamen accepteren?)


6 oktober 2012

Vraag nummer: 32117

In uw rubriek kom ik regelmatig vragen tegen over mensen die de kosten voor een uitvaart moeten betalen, ondanks dat zij niet de opdrachtgever van deze uitvaart zijn.
Ik vraag me nu af welke uitvaartkosten wel of niet voor de erfgenamen komen.
Als de overleden persoon een uitvaartverzekering heeft, zal normaliter aan de hand hiervan de uitvaart geregeld worden.
Echter als de opdrachtgever besluit zonder medeweten van de erfgenamen om de uitvaart te 'upgraden" zoals duurdere kist, andere auto etc.
Mogen deze extra kosten ook ten laste van de nalatenschap worden gezet.

Antwoord:

Geachte heer,

De meeste mensen, om niet te zeggen het overgrote deel van de erfgenamen, zullen de kosten van een uitvaart (uit de nalatenschap) moeten betalen zonder opdrachtgever van de uitvaart te zijn. Je kunt nu eenmaal niet met soms wel tientallen erfgenamen samen een uitvaart regelen.

De erfgenamen moeten in principe accepteren dat de uitvaart geregeld wordt, zoals ze wordt geregeld, door de persoon die het regelt. Als ze dat iemand anders niet toevertrouwen, moeten ze het zelf doen en zelf opdrachtgever worden. De keuzes van de opdrachtgever zullen vast en zeker niet de keuzes van alle andere erfgenamen zijn. Het is meestal niet mogelijk om het iedereen naar de zin te maken en de wensen van de overledene moeten voorop staan. Daar moet een ruime marge in geaccepteerd worden.

U vraagt zich af welke uitvaartkosten wel of niet voor rekening van de erfgenamen komen. Het antwoord is eenvoudig: in principe alle kosten.
Ook de kosten die na de uitvaart gemaakt worden voor het verstrooien van as, of voor een sierurn voor in een columbarium, voor de urn van een urnennis of voor een graf en een grafmonument.

Als de overleden persoon een uitvaartverzekering heeft, is de omvang en inhoud van die verzekering binnen de eerste uren of dagen na het overlijden soms nog niet helemaal duidelijk. En als iemand veel spaargeld heeft is er geen enkele reden om, als er een karige verzekering is, alleen de verzekering als uitgangspunt te nemen.
Wat de rechtspraak vaak als norm hanteert is de financiele en maatschappelijke positie van betrokkene. Als er een omvangrijke nalatenschap is, is er geen reden om heel erg zuinig te doen. Als iemand bijvoorbeeld erg actief was in het verenigingsleven, is het logisch om veel mensen uit te nodigen en hen natuurlijk ook van een kop koffie te voorzien. Als er een eigen huis zonder hypotheek of met een ruime overwaarde is, hoef je niet uit kostenoverwegingen voor de kist van EUR 700,- in plaats van EUR 1.200,- te kiezen.

Erfgenamen die de bui al zien hangen, in de situatie dat er weinig of geen geld is en de opdrachtgever misschien een luxe smaak heeft, kunnen natuurlijk voorafgaand aan de uitvaart wel een bepaalde instructie geven. Dan kunnen erfgenamen onderling overleggen en bepalen wat een en ander ongeveer mag kosten. Dat is nooit op een euro precies aan te geven, maar wel in hoofdlijnen.
Dat is echter bij twee of drie erfgenamen makkelijker dan wanneer je met tientallen erfgenamen van doen hebt die je soms niet eens kent en kunt kennen en dus niet kunt benaderen. Hoe groter het aantal erfgenamen, hoe kleiner de individuele invloed.

De maatstaf is 'redelijkheid in de gegeven omstandigheden'. Dan is natuurlijk de vraag wat 'redelijk' is en wat 'de omstandigheden' zijn.
Dat is lastig om in het algemeen te zeggen. Maar ik kan wel voorbeelden geven. Als er een verzekering is ter waarde van EUR 4.000,-, terwijl er een nalatenschap is van 20.000,-, is het heel redelijk dat de uitvaart ongeveer 7.000,- of 8.000,- kost. De gemiddelde uitvaart kost ongeveer 6.500,- euro. De opdrachtgever mag best voor een iets luxere variant kiezen. Dat kan soms ook niet anders als de overledene bijvoorbeeld in een gemeente met hoge grafkosten woonde. Dan kan ook 9.000,- of 11.000,- euro redelijk zijn.
Als er nagenoeg geen nalatenschap is en er een verzekering ter waarde van 4.000,- is, zijn kosten tot het gemiddelde van 6.500,- ook redelijk.

Alleen echte uitschieters hoeven de erfgenamen niet te accepteren, als dat zonder overleg is gegaan. Alleen een iets duurdere kist of een andere rouwauto of twee extra volgauto's zijn geen uitschieters. Over extra kosten van enkele honderden of duizend euro hoeft een opdrachtgever niet te overleggen. Pas als het in de duizenden euro's
extra loopt, worden het uitschieters. Als het allemaal nog binnen het budget van de aanwezige nalatenschap past, heeft een opdrachtgever veel vrijheid.
Daar zijn de erfgenamen ook aan gebonden. Als zij problemen voorzien moeten ze niet achteraf klagen maar voorafgaand aan het regelen van de uitvaart bij de opdrachtgever hun grenzen aangeven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE