Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Extra kosten i.v.m. uitvaartverzekering buitenland


6 juli 2003

Vraag nummer: 2340  (oude nummer: 2808)

Geachte heer, mevrouw,

Ik heb een vraag die gaat over de volgende situatie. De vader van een marokkaanse vriend van mij is overleden. Hij is verzekerd voor een uitvaart en voor de begrafenis in Marokko. De man heeft echter ook een echtgenote in Nederland die niet de moeder is van zijn kinderen. De echtgenote heeft een uitvaartonderneming (gemakshalve uitvaartonderneming 1) in de arm genomen en de papieren (die nodig zijn voor het regelen van de begrafenis) ingeleverd bij deze onderneming. De onderneming die de echtgenote had uitgekozen, werkt echter niet samen met de verzekering van de overledene. Zij hebben daarom afgesproken dat er een bedrag betaald moet worden voor de gemaakte kosten. De kinderen willen echter samenwerken met een uitvaartonderneming die wel samenwerkt met de verzekering van vader. Ze hebben een onderneming gevonden die daartoe bereid is, maar zij hebben de papieren nodig die nu in bezit zijn van uitvaartonderneming 1. Deze onderneming zegt nu de papieren niet te willen teruggeven (of overhandigen) aan de nieuwe (door de kinderen gewenste) uitvaartonderneming, omdat zij een vergoeding wensen voor de gemaakte onkosten. De kinderen zijn van mening dat de echtgenote voor deze kosten dient op te draaien en dat de eerste uitvaartonderneming de papieren niet zomaar in zijn bezit mag houden. Is er een juridische mogelijkheid om die papieren terug te krijgen en gaat dat niet te lang duren? Er is namelijk spoed geboden om de overledene naar Marokko over te brengen en daar te begraven. Zijn er eventueel andere mogelijkheden om dit op te lossen. Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

mevrouw X te Y

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is niet zo dat de kinderen meer recht hebben om te bepalen wie de uitvaart moet verzorgen en om welke reden, dan de echtgenote.
Volgens de wet heeft de persoon die als eerste begint om de uitvaart te regelen, het voor het zeggen. Het ligt ook voor de hand dat de persoon bij wie het stoffelijk overschot berust, de aanvang maakt. Waarschijnlijk, maar dat kan ik uit uw verhaal niet met zekerheid opmaken, is dat de echtgenote. In principe heeft de echtgenote dan wettelijk zowel het recht – en als zij begonnen is ook de plicht – om de uitvaart te verzorgen; uiteraard door de onderneming die zij kiest, met de consequenties waar zij voor kiest.
De kinderen hebben in die situatie geen zeggenschap; als zij de echtgenote kunnen overreden om het anders te doen, is dat op zich natuurlijk mogelijk. Het is ook redelijk dat de eerste uitvaartonderneming een vergoeding van reeds gemaakte kosten wenst. Maar het is onredelijk en juridisch onjuist als de kinderen dan ook nog eisen dat de echtgenote die vergoeding betaalt. De echtgenote heeft het voor het zeggen; als zij er mee instemt dat de kinderen het anders willen, is dat best, maar dan komen die extra kosten voor rekening van de kinderen. Zij hebben het niet als eerste voor het zeggen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE