Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afwijkend faktuurbedrag t.a.v. begroting


14 september 2012

Vraag nummer: 29006

Bij de kosten van een crematie van mijn moeder wijkt het faktuurbedrag af t.a.v. geparafeerde bedrag van de begroting.
Moet ik desondanks accoord gaan met het afwijkende(hogere)faktuurbedrag.?

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, natuurlijk hoeft u niet zomaar akkoord te gaan met een hogere factuur dan het bedrag dat was begroot. Het ligt voor de hand dat u een toelichting vraagt wat de afwijkingen zijn en waarom. Misschien zijn er goede redenen voor en kunt u met de verklaring akkoord gaan. Misschien ook niet en kunt u niet akkoord gaan.

Als u er onverhoopt samen niet uit komt, kunt u het verschilpunt of de verschillen voorleggen aan de Ombudsman uitvaartwezen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Mag je een andere uitvaartondernemer kiezen dan bij wie je verzekerd bent?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE