Afwijkend faktuurbedrag t.a.v. begroting


14 september 2012

Vraag nummer: 29006

Bij de kosten van een crematie van mijn moeder wijkt het faktuurbedrag af t.a.v. geparafeerde bedrag van de begroting.
Moet ik desondanks accoord gaan met het afwijkende(hogere)faktuurbedrag.?

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, natuurlijk hoeft u niet zomaar akkoord te gaan met een hogere factuur dan het bedrag dat was begroot. Het ligt voor de hand dat u een toelichting vraagt wat de afwijkingen zijn en waarom. Misschien zijn er goede redenen voor en kunt u met de verklaring akkoord gaan. Misschien ook niet en kunt u niet akkoord gaan.

Als u er onverhoopt samen niet uit komt, kunt u het verschilpunt of de verschillen voorleggen aan de Ombudsman uitvaartwezen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Mag je een andere uitvaartondernemer kiezen dan bij wie je verzekerd bent?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn