Aanspakelijkheid kosten uitvaart (afspraken tussen kinderen over de kosten)


12 maart 2015

Vraag nummer: 41832

graag zou ik mijn rechten ontvangen.

situatie.

gescheiden ouders waarvan vader overleden.na overlijden kwamen de 3 kinderen er achter dat vader geen overlijdensverzekering had.

gezamenlijk hebben de 3 kinderen het financieel plaatje van overleden vader bekeken en afgesproken een uitvaart te regelen van het geld wat aanwezig was op vader zijn rekening. de kosten van de uitvaart zouden hiervan betaald worden. met deze gedachte hebben alle 3 kinderen getekend voor de crematieopdracht.

na de crematie gezamelijk papieren uitgezocht en toen kwamen ze er achter dat vader veel schulden had.

2 kinderen hebben besloten de erfenis te verwerpen en 1 kind besloot dat ze de schulden op zich wou nemen. na dit geregeld te hebben samen met zus met toestemming van haar geholpen het huis van onze vader op te ruimen.na die tijd ontstond er een conflict tussen de 2 en 1 kind die aanvaard had

nu naar 2 jaar komt de zus die de erfenis aanvaard heeft met een brief dat ze geld van de crematie van de 2 partijen wil ontvangen. terwijl de afspraak was om deze kosten te betalen van het geld wat aanwezig was op de rekening.

ze beweerd nu het geld te willen ontvangen anders maakt ze er een recht zaak van.
terwijl de afspraak was het te betalen van de rekening. wij als kinderen die het hebben verworpen weten niet wat ze met het geld gedaan heeft wat op de rekening stond.aangezien wij daar geen inzage in hebben. wel weten wij dat de crematie rekening allang voldaan is.

sta ik in mijn recht om niet te betalen?

mvg.

Antwoord:

Geachte heer,

Als de 3 kinderen samen getekend hebben voor de opdracht van de crematie, zijn zij samen en ook hoofdelijk (ieder alleen voor het geheel) aansprakelijk voor de kosten van de crematie. De kosten van de crematie zijn inmiddels voldaan.
Voor het crematorium (en een uitvaartondernemer) is niet van belang of kinderen onderling afspreken hoe ze de kosten willen betalen of verrekenen. Wie een opdracht tekent, is aansprakelijk. Of er nu geld op de rekening van vader staat, of niet.
Zie: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Zie ook vraag [l41718]41718 Wie is verantwoordelijk voor kosten uitvaart?[/l} in de subrubriek 'Kosten uitvaart',

Het probleem nu, is de vraag wat precies de afspraak tussen de 3 kinderen op het moment van overlijden was. En hoe die te bewijzen is. En of die redelijk is.
De vraag is eerst of die afspraak op de een of andere manier op papier staat. En zo ja, hoe in detail.
U schrijft afgesproken te hebben de uitvaartkosten te willen betalen tot het bedrag dat op de bankrekening van vader stond. Het lijkt mij toch niet zo'n probleem om te achterhalen wat het saldo van de rekening op het moment van overlijden was. Daar zijn natuurlijk bankafschriften van.
Het lijkt mij trouwens vreemd dat u die niet al gezien hebt en/of afschriften ontvangen hebt. Als u afstand doet van de erfenis moet u toch ook een beetje inzicht hebben in de financiële situatie. Dan is het logisch om te kijken naar het verloop van de bankrekeningen in het laatste jaar. Hoe weet u anders wat u laat lopen?

Als uw zus van u en van uw andere zus een bijdrage in de crematiekosten wil, zal ze eerst moeten aantonen dat er inderdaad een tekort was. Geen verhalen vertellen, maar gewoon zwart of wit laten zien wat op de bank- en een eventuele spaarrekening stond. Van een jaar voor het overlijden, tot de dag dat de rekeningen zijn opgeheven. Dus niet 1 enkel los rekeningafschrift, maar alle aaneensluitende afschriften en latere betalingen, eventueel ook van haar privé rekening.

Als uw zus kan aantonen dat er uiteindelijk inderdaad een tekort was, lijkt het mij redelijk en logisch dat u en uw zus een evenredig deel van de crematiekosten aan haar vergoeden.

Waarom zeg ik dat? Omdat ik denk dat dat de uitkomst van een rechtszaak zou zijn, als uw zus de kwestie voor de rechter zou brengen. Mijn eerste advies is echter, aan alle partijen, om niet te procederen, want dat kost klauwen met geld, ook als het pro deo zou zijn. En het is ook niet goed voor de nachtrust. Het gezegd 'Wie procedeert over een koe, legt er een koe op toe', is helaas ook een waarheid als een koe. Dit soort zaken levert in de regel alleen verliezers op. Dat is zinloos.

Ik denk dat de rechter de volgende aspecten in zijn overwegingen zou betrekken. Ik zet ze even op een rij.

1. Bij het overlijden van een ouder zijn alle kinderen moreel evenveel verantwoordelijk voor een waardige uitvaart. Of je een fijne band met die ouder had of niet, doet er weinig toe. In principe is ieder kind evenveel verantwoordelijk.

2. De afspraak dat de uitvaart zou worden betaald tot het bedrag dat op de bankrekening stond, is gemaakt vlak na het overlijden van vader. Toen waren de schulden nog niet bekend. Ik denk dat de rechter het onredelijk vindt dat er nu nog aan die afspraak wordt vastgehouden (als hij al te bewijzen is), nu inmiddels bekend is dat er meer schulden dan bezittingen waren. Als die gegevens toen bekend waren, zou die afspraak niet gemaakt hebben kunnen zijn. Je kunt niet afspreken een uitvaart te regelen voor een negatief bedrag.

3. Ik denk dat een rechter het in het algemeen onredelijk en onnodig vindt dat 1 van de kinderen met uitvaartkosten wordt opgezadeld en andere kinderen niet.

4. Stel, dat op het moment van overlijden van vader al bekend was dat er per saldo alleen schulden waren. Wat dan? Wat zou er dan waarschijnlijk afgesproken zijn? Of wat zou er gebeurd zijn als er geen afspraak tot stand kon komen?
Als de schulden bekend waren, ligt het voor de hand dat de kinderen eens diep gezucht hadden, maar toch hadden afgesproken de kosten samen, ieder voor 1/3e deel, te dragen. Of dat nog eens gekeken zou zijn naar opties om de kosten laag te houden.
Vaak wordt er voor crematie gekozen omdat men denkt dat dat een goedkope oplossing is. Maar dat is niet zo. Het beeld dat begraven altijd erg duur is, is bewuste marketing van uitvaartverzekeraars die de meeste crematoria in handen hebben. Feit is echter dat begraven vaak goedkoper kan zijn. Een crematie kost momenteel ongeveer € 1.250,-. Maar een begraving in een algemeen graf voor 10 jaar op een gemeentelijke begraafplaats kost vaak slechts euro € 600,- tot € 1.000,-. Bijvoorbeeld in de stad Groningen kan men op verschillende gemeentelijke begraafplaatsen in een eigen graf voor 30 jaar liggen voor ongeveer € 1.070,-. Kerkelijke begraafplaatsen hanteren soms ook hele lage tarieven, tussen € 400,- en € 800,-. Men hoeft iemand niet in zijn woonplaats te begraven; het kan overal. Het zou de moeite geloond kunnen hebben om eens even rond te kijken naar de mogelijkheden.

5. Als de kinderen geen afspraak over de verdeling van de kosten zouden hebben kunnen maken en geen kind bereid zou zijn om de kosten alleen op zich te nemen, zou de uitvaart niet geregeld worden. Dan blijft vader boven de grond staan. In dat geval heeft de gemeente de wettelijke verplichting om uiteindelijk een uitvaart te regelen. Echter, de gemeente heeft wettelijk het recht om de kosten geheel op alle kinderen te verhalen, ongeacht of zij afstand hebben gedaan van de erfenis. Dan zouden dus ook alle kinderen een deel hebben moeten betalen.
Zie de vele vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Uitvaart door gemeente'.

Als de kinderen in alternatieve situaties toch ook alle 3 samen voor de kosten op zouden hebben moeten opkomen, ligt het voor de hand dat de rechter zou oordelen dat de 2 andere kinderen nu ook maar hun deel bijdragen. Zodat eenieder uiteindelijk 1/3 betaalt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Zijn kinderen verplicht om de uitvaart van ouders te betalen?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn