Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Speciale regels voor Prins Claus?

8 oktober 2002

Vraag nummer: 1249 (oude nummer: 1593)

Tue, 8 Oct 2002 20:34

Gelden er speciale regels voor Prins Claus z'n rouwplechtigheid en begrafenis? Die niet voor 'gewone' mensen gelden?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik trek uw vraag maar wat breder; niet alleen met betrekking tot prins Claus, maar voor alle leden van het Koninklijk Huis.

Er zijn geen speciale regels voor leden van het Koninklijk Huis. Of eigenlijk maar 1 regel, namelijk dat er geen regels zijn.

Voor de leden van het Koninklijk Huis geldt de Wet op de lijkbezorging niet.
Dat betekent in de praktijk:
- dat er geen formele lijkschouw hoeft plaats te vinden (maar men zal toch wel zeker willen weten of de betreffende persoon overleden is, dus er zullen zeker artsen goed naar kijken);
- dat er geen verlof voor begraving of crematie bij de gemeente hoeft te worden gevraagd;
- dat men niet gebonden is aan de termijn van begraven of cremeren (normaal uiterlijk op de 5e dag na die van het overlijden; maar ook 'gewone' mensen kunnen daar ontheffing van krijgen);
- dat er niet op een begraafplaats begraven hoeft te worden (zou ook in de tuin van Paleis Huis ten Bosch kunnen, bijvoorbeeld);
- dat men niet gehouden is aan het verbod op balseming of een andere conserverende bewerking (waar andere mensen ook ontheffing van kunnen krijgen of wat mogelijk/wenselijk is bij transport van overledenen naar het buitenland).
Formeel wettelijk is er geen plicht om de overledene te begraven of cremeren; in theorie mag men een lid van het Koninklijk Huis eeuwig thuis of elders 'bewaren'.

De zaak heeft ook een keerzijde, namelijk dat stoffelijke overschotten van de leden van het Koninklijk Huis niet wettelijk beschermd zijn, zoals dat voor 'gewone mensen' geldt. Op mijn en uw stoffelijk overschot mag bijvoorbeeld geen sectie worden uitgevoerd zonder onze voorafgaande toestemming of zonder toestemming van nabestaanden. In theorie mag op leden van het Koninklijk Huis straffeloos sectie zonder toestemming worden uitgevoerd. Bij ons moet een arts sectie uitvoeren; bij een lid van het Koninklijk Huis mag dat ook de timmerman of een lakei doen. Men mag op grond van de Wet op de lijkbezorging een lijk niet ontvoeren of in stukken snijden. Maar bij overleden leden van het Koninklijk Huis is dat niet strafbaar, behalve wanneer het gebeurt om het overlijden te verdoezelen. Want dat laatste wordt verboden in het Wetboek van Strafrecht, zonder aanzien des persoons.
Maar dit alles is natuurlijk een zeer theoretische benadering.

Let wel, dat de wetgeving onderscheid maakt tussen leden van het Koninklijk Huis en leden van de koninklijke familie. De familieleden die geen lid van het Koninklijk Huis zijn, zijn in principe wél onderworpen aan de regels (en de bescherming) van de Wet op de lijkbezorging. Maar de minister van Binnenlandse Zaken kan ontheffing verlenen van een of meer bepalingen van de Wet op de lijkbezorging voor bloed- en aanverwanten van de Koning(in). Er zijn geen regels tot welke graad van verwantschap dat geldt.

Verder zijn er wel wat 'speciale regels' zoals dat in Delft, waar de uitvaartplechtigheid wordt gehouden, een noodverordening van kracht wordt. Dat, om de openbare orde in de hand te houden en de veiligheid van de vele hoogwaardigheidsbekleders en van het publiek te dienen. Maar zo'n verordening kan ook van kracht zijn bij andere grootschalige evenementen of wanneer een andere zeer bekende persoon zou worden begraven. Dat is niet per se exclusief voor het Koninklijk Huis.

mr W.G.H.M. van der Putten

8 oktober 2002

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder