Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Waar zijn die doodgeboren kindjes gebleven?


23 mei 2023

Vraag nummer: 66719

Ik ben geboren in 1967 als deel van een tweelingzusje. Zij leefde nog even na de bevalling maar overleed kort daarna. Ik vraag me echt af wat er met haar lichaampje gebeurd is. Los daarvan, ik vraag me ook af hoe en waaraan zij overleden is.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een kind dat na de geboorte nog maar kort heeft geleefd, moest in 1967 gewoon worden aangemerkt als een overleden persoon.
Ik kan verwijzen naar de toelichting van de wettekst uit die tijd en het arrest van de Hoge Raad van 14 september 1959, NJ 1960, nr. 119. Maar ik denk dat u mij zo ook wel gelooft, als ik zeg dat ik het al wist maar het voor de zekerheid nog eens voor u heb nagekeken.

Gelet op het feit dat er in 1967 nog maar een handjevol crematoria in Nederland was, vermoed ik dat uw tweelingzusje gewoon is begraven.

U kunt dus bij gemeentelijke of kerkelijke begraafplaatsen in de woonplaats van uw ouders navraag doen of uw zusje daar begraven is (geweest). Men is wettelijk verplicht zulke gegevens te bewaren en om iedereen die er navraag naar doet, daarover te informeren. Zie de tientallen vragen in deze adviesrubriek over het openbare register van begraafplaatsen.
Er zijn geen landelijke registraties van wie waar begraven is; u moet dus alle begraafplaatsen in de woonplaats of de gemeente waar uw ouders destijds woonden apart benaderen.

Als uw ouders in de buurt van een crematorium woonden, kunt u het daar ook eens proberen als u van de begraafplaatsen geen respons krijgt.
Ik zou de vraag overigens altjid schriftelijk aan de begraafplaatsen stellen, om te voorkomen dat iemand te snel aan de telefoon zegt "Dat weten we niet". Misschien dat die persoon het niet meteen weet, maar begraafplaatsen zijn wettelijk verplicht om ook op stoffige zolders en in vochtige kelders naar kaartenbakken e.d. te gaan zoeken. U moet er zonodig op aandringen dat ze dat dan ook werkelijk doen.

U vraagt u ook af hoe en waaraan uw zusje overleden is. Dat zult u moeilijk kunnen achterhalen, als uw ouders of anderen die er bij waren, overleden zijn of het zich niet meer herinneren.

Als iemand in Nederland overlijdt, moet een arts een verklaring van overlijden afgeven om bij de gemeente een verlof tot begraven te kunnen aanvragen.
In die verklaring staat alleen DAT iemand overleden is, niet waaraan. Dat is voor de gemeente niet relevant. Dat staat dus ook niet in de akte van overlijden.
De arts die de overledene schouwt, moet ook een formulier invullen voor het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dan wordt alleen aangekruist of iemand overleden is door een bepaald soort ziekte, bijvoorbeeld aan het hart of de longen. Dat formulier is echter anoniem, er staat geen naam van de overledene op. Het CBS hoeft alleen te weten hoeveel mensen in een jaar aan hun hart zijn overleden en niet of meneer De Jong een van hen was. Het CBS bewaart zulke anonieme formulieren niet.

Er bestaan tegenwoordig - en ook in 1967 bestonden - dus geen papieren waar op staat wie waar aan was overleden. Een niet bestaand papier is dus ook niet in een archief bewaard.
Zoiets staat dus ook niet in een overlijdensakte bij de gemeente. Vergelijk vragen in de subrubriek 'Vaststellen dood / akte van overlijden / verlof tot begraven of cremeren'.

Ik kan mij voorstellen dat een huisarts in het medisch dossier van uw moeder wel aan aantekening kan hebben gemaakt over het overlijden als dat voor een mogelijke volgende zwangerschap relevant zou kunnen zijn.
U kunt bij uw eigen huisarts eens informeren of een dergelijk dossier nog zou kunnen bestaan. Medische dossiers moeten tot 20 jaar na het overlijden (van uw moeder) worden bewaard, maar ik weet niet of dat ook voor zo oude gegevens geldt. Dit is een uitvaart-site, geen site over medische kwesties.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Hoe kan een graf voor eeuwig blijven bestaan?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >