Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Nogmaals 48163/6880


13 november 2016

Vraag nummer: 48192

De (vervolg)vragen gesteld in vraag 48163 en 6880 vertonen, naar mijn mening, veel overeenkomsten.
Beiden gaan over foetussen < 24 weken en korter geleefd dan 24 uur.
In vraag 6880 is er de binding tussen (overleden) moeder en haar overleden (tweeling)foetus en in vraag 48163 er de binding tussen een overleden tweelingfoetus zélf.
Beiden handelen over de vraag naar het samen in 1 kist(je) mogen.
In het eerste geval waarbij de moeder overleden is word (is) vaak uitzondering gemaakt via heffingsverordening en /of ongeschreven gewoonterecht , begrijp ik uit uw eerdere antwoord. Moeder en foetus kunnen dan ook in 1 kist worden begraven (gecremeerd).
In het tweede geval , waarbij de moeder nog in leven is maar waar de tweelingfoetus is overleden, is er nog nooit een heffingsverordening/jurisprudentie geweest begrijp ik. Beide foetussen moeten bij cremeren/begraven vooralsnog voldoen aan alle bepalingen gesteld in de WLB en dus als afzonderlijke overlijdens worden behandeld. Dus NIET samen in 1 kistje volgens de WLB.
Hierbij gaat het mij ook zeker niet om mijn mening , maar om het feit hoe ik in praktijk een heldere uitleg kan (gaan)geven aan mensen waarbij zich zulke ingrijpende gebeurtenissen hebben afgespeeld.
De wetgeving lijkt bij deze twee specifieke en uitzonderlijke gevallen een verschillende interpretatie te volgen naar mijn gevoel. Een heldere uitleg kan ik op dit moment naar mijn gevoel dan ook nog niet geven aan de mensen die dit overkomt ( gaat overkomen). In het eerste geval komt , geventileerd uit uw antwoord, naar mijn mening wel het ménselijke en niet het formele aspect goed naar voren, daar waar wetgeving vaak naar mijn mening ook wel formeel móet zijn. Dit juist om verschíllende interpretaties te vóórkomen.
Zo heb je in de WLB wel duidelijk de mogelijkheid gesteld om voor de verplicht gestelde maandtermijn voor asbewaring toestemming te krijgen voor vervroegde vrijgave. Dit is helder. Uitzonderingsgevallen zijn hierbij ook vastgesteld en dus grijpbaar.
Is er in de lange tijd van de WLB echt nog nooit enige jurisprudentie/verordening/beschikking of uitvoeringsregeling geweest/uitgesproken in een voorkomend geval zoals bij een tweelingfoetus? Juist omdat geval 1 zoveel raakvlakken heeft?

Antwoord:

Geachte heer,

Regelgeving is niet altijd even logisch. Jurisprudentie vind ik vaak verschrikkelijk, omdat er vaak geen lijn in zit. Er zijn ruim 100 vonnissen en arresten over opgravingen; in de ene helft van de gevallen mocht het wel en in de andere helft van de gevallen mocht het niet. Hoe kan ik dat uitleggen? Ik kan dan alleen maar zeggen dat individuele rechters naar individuele gevallen hebben gekeken en dat dat telkens anders kan uitpakken.

Moeder en kind die samen overlijden vind ik niet vergelijkbaar met zus en broer die samen
overlijden. Ik zie ook geen reden om overleden 90-jarige tweelingen samen in een kist te stoppen.

Inderdaad zou het wenselijk zijn dat de wetgeving glashelder is en wel zo, dat verschillende interpretaties worden vóórkomen.
Maar, dat is een illusie. Ik ben zelf wetgevingsjurist geweest en heb ook geprobeerd om regelingen te bedenken die voor bepaalde situaties eenvoudig, helder en alomvattend zijn. Dat lukt eigenlijk nooit. Het leven is te complex. Eenvoudige heldere regelingen kunnen in bepaalde situaties erg oneerlijk uitpakken. En zo worden er toch weer uitzonderingen geschapen.

U hoeft mensen niet uit te leggen waarom de wetgeving is zoals ze is. U hoeft alleen maar te vertellen dat het zo is.
De hoofdregel dat ieder mens apart moet worden gecremeerd of begraven, lijkt mij overigens niet moeilijk te vertellen en ook niet moeilijk te begrijpen. Het gaat dan meer om de vraag waarom er geen uitzondering gemaakt kan worden. Omdat de wet het kunnen maken van een uitzondering op deze hoofdregel niet kent. Bij sommige regels kan het, zoals bij het binnen de termijn van een maand afgeven van de asbus, of bij balseming. Maar bij andere regels niet.

Nee, ik heb nog nooit enige jurisprudentie, een verordening, beschikking of uitvoeringsregeling gezien over een vergelijkbaar geval zoals bij een tweelingfoetus. En ik heb ruim 20.000 verordeningen in mijn archief en ruim 500 rechtszaken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE