Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Doktersverklaring voor foetus?

16 januari 2009

Vraag nummer: 6081 (oude nummer: 12137)

heb ik bij een foetus van minder dan 24 weken een dokters verklaring nodig.
zo nee hoe kan ik dan bepalen of een foetus beneden de 24 weken is

Antwoord:

Geachte heer,

Het is geen wettelijk voorschrift, maar het is wel handig en verstandig om een verklaring van een arts of een vroedvrouw te hebben dat het om een foetus van minder dan 24 weken gaat.
Want u hebt gelijk, hoe kun je dat anders bepalen?

Ik raad de houders van begraafplaatsen en crematoria altijd aan een dergelijke verklaring te vragen. Want zij mogen niet begraven of cremeren zonder verlof tot begraven of cremeren. Maar voor menselijke vruchten jonger dan 24 weken is dat niet nodig, want die vallen niet onder de wet. Maar hoe bepaal je dat?
Dus ja, in de praktijk heb je een dergelijke verklaring nodig.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder