Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraven levenloos geboren kind in 1880


7 december 2017

Vraag nummer: 53020

Op 18 mei 2009 is een vraag (nr. 6540) over begraven van een zwangere vrouw beantwoord door mr W.G.H.M. van der Putten.
In het vervolg op het antwoord van destijds, leg ik het volgende vraagstuk voor.

In stamboomonderzoek naar mijn familie kom ik de volgende kwestie tegen (data en tijdstippen zijn ontleend aan de vermelding in de aktes van overlijden/levenloos geboren). Een vrouw bevalt op 3 februari 1880 om 16:00 uur van levenloos kind. Zijzelf overlijdt diezelfde avond om 22:00 uur.
Een tweede levenloos kind wordt de volgende dag levenloos geboren om 11:00 uur geboren. De moeder is dan al 13 uur overleden.
Als er geen sprake is van verwarring van de gegevens (bijv,. het kind blijkt niet op 4 februari om 11:00 uur levenloos te zijn geboren maar op de derde februari) lijkt het mij een vreemde zaak om 13 uur na het overlijden van de moeder alsnog het kind levenloos (dat kan niet anders zou ik zeggen, want het ongeboren kind is 13 uur verstoken geweest van zuurstof/doorbloeding) wordt geboren.
Gold er destijds een andere begraafmoraal / of misschien wel wetgeving (?), waarbij een (ongeboren en vrijwel voldragen doch levenloos) kind en een overleden moeder niet in één kist mochten worden begraven?
Ik benieuwd naar uw reactie.

Met vriendelijke groet

Antwoord:

Geachte heer,

De 'Wet van den 10den April 1869 tot vaststelling van bepalingen betrekkelijk het begraven van lijken, de begraafplaatsen en de begrafenisregten' regelde in artikel 1, eerste zin: "Elk overleden persoon en doodgeboren kind wordt in eene gesloten kist begraven op eene begraafplaats, overeenkomstig deze wet aangelegd of volgens de overgangsbepalingen dezer wet toegelaten." Deze bepaling, die in 1955 werd vernummerd tot artikel 1a, bleef in deze bewoordingen bestaan tot 1 januari 2010.

Zoals ik in 2009 al schreef, was het zo (en is het na de wetswijziging van 2010 nog steeds zo), dat een levenloos geboren kind en een bij de geboorte overleden moeder separaat moeten worden begraven in ieder een eigen kist in een eigen graf. Dat gold dus ook in 1880.

Maar ik heb wel vaker gehoord dat in de tijd dat moeder en kind tijdens de geboorte vaker het leven lieten dan tegenwoordig, zij wel vaker samen in een kist werden begraven. Ik heb het ook wel eens gelezen in enkele oude verordeningen en reglementen, dat begraafplaatsen het niet alleen toelieten, maar ook formaliseerden, ook al was het strijdig met de wet. Ik denk dat men vroeger niet zozeer bewust in strijd met de wet handelde, maar meer naar het gevoel. En dat het tegenwoordig een enkele keer ook nog wel eens gebeurt, als moeder en kind samen overlijden. Ik denk dat heel veel mensen dat samen begraven heel natuurlijk vinden.
Ik kan mij goed voorstellen dat het in 1880 ook gebeurd is.

Ik ben het met u eens dat het vreemd is dat een tweede levenloos kind 13 uur na het overlijden van de moeder nog gehaald is. Het kan niet meer geboren zijn, want een dode moeder heeft geen weeën meer. Ik vermoed ook dat de datum een vergissing is. Maar ik ben maar een eenvoudige jurist; u zou de vraag eigenlijk aan een arts moeten voorleggen om het zeker te weten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >