Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Aanvulling 10557

3 april 2008

Vraag nummer: 5333 (oude nummer: 10562)

In [l10557uw antwoord[/l] stelt u dat wanneer de ambtenaar toch meent een verlof te moeten afgeven, ook al was de zwangerschapsduur minder dan 24 weken, dit geen probleem hoeft te zijn. Voor het afgeven van een verlof is een A en B verklaring nodig. Maar wat als de ambtenaar daarvan overtuigd is maar de behandeld arts geen verklaringen A en B wil afgeven omdat hij/zij terdege op de hoogte is van de betreffende artikelen uit de Wlb dan kan de situatie toch lastig worden? Of geeft de ambtenaar een verlof af op grond van de mondelinge mededeling dat de zwangerschapsduur minder dan 24 weken was. Ik vrees van niet. En heeft een verklaring dat de zwangerschapsduur minder dan 24 weken was een wettelijke status?

Antwoord:

Geachte heer,

U hebt gelijk, voor het afgeven van het verlof tot begraven of cremeren moet de schouwende arts een A en B verklaring afgeven. Om mijn antwoorden niet altijd ellenlang te maken ging ik er maar van uit dat de verklaring van overlijden er was. Bij de geboorte is meestal een arts aanwezig, zo'n vroege geboorte zal wel in het ziekenhuis plaats vinden.

Maar er zou inderdaad een discussie bij het loket van de gemeente plaats kunnen vinden. Iemand komt aangifte doen van geboorte en overlijden en de ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) is van mening dat een verlof tot begraven of cremeren zou moeten worden gevraagd. Wat dan? Dan kan in ieder geval op dat moment de aangifte geboorte/overlijden worden gedaan. Maar de abs kan niemand dwingen om een verlof tot begraven of cremeren te vragen. In ieder geval niet op dat moment. Ik zou, als ik de aangifte zou doen en de ambtenaar er op aandringt om verlof te vragen, zoiets mompelen als dat ik er nog eens over zou denken. Er staat immers geen termijn voor, iemand kan het ook een of meer dagen later doen. En ik zou dan niet meer naar de gemeente terug gaan.
Voor een 'vaste klant' zoals een uitvaartondernemer is dat wellicht lastiger. Je wilt de relatie met de gemeente dan goed houden en niet de indruk willen wekken je aan wettelijke regels te willen onttrekken.
Ik denk dat ik dan, als ik uitvaartverzorger was, zou zeggen dat het verstandig is om er eens met een neutrale instantie als het ministerie van Binnenlandse Zaken of de VNG over te bellen. Die kunnen dan ook zeggen hoe de wet in elkaar steekt. En bij veel gemeenten zijn ook mijn boeken aanwezig, daar zou ook naar verwezen kunnen worden. En een abs kan natuurlijk ook eens zelf de wet lezen, in plaats van een artikel.

Een verklaring dat de zwangerschapsduur minder dan 24 weken was heeft geen wettelijke status. Maar je mag aannemen dat een vroedvrouw of een gynaecoloog een dergelijke verklaring naar waarheid opstelt en afgeeft. Het heeft in ieder geval juridisch wel betekenis. Een onjuiste verklaring zou valsheid in geschrifte zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder