Aangifte kind levend geboren onder 24 weken


25 juni 2005

Vraag nummer: 3858  (oude nummer: 6086)

Geachte mw/hr
Is er in de nederlandse wet een artikel waar ik kan lezen of in geval van een kind dat levend geboren wordt bij een termijn onder 24 weken er aangifteplicht is? Is er sprake van een bepaling dat een kind tenminste één uur geleefd moet hebben voordat het als levendgeboren beschouwd kan/mag worden?
Met vriendelijke groeten
P Rodenburg

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Uw vraag ligt op het terrein van de burgelijke stand, waar ik geen bijzondere deskundigheid in heb. Ik wil wel proberen uw vraag te beantwoorden, maar ik sta niet in de voor juistheid en actualiteit.

In artikel 19e van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een geboorte moet worden aangegeven, door wie en wanneer. De wetgever gaat daarbij uit van een levend geboren kind, waarbij het er in principe niet toe doet hoe oud de vrucht is. De 24-weken termijn speelt alleen een rol voor de lijkbezorging, staat ook alleen in de Wet op de lijkbezorging en is niet relevant voor het doen van aangifte voor de geboorte.
Dat is ook logisch, lijkt mij. Stel dat een vrucht na 23 weken zwangerschap wordt geboren en in leven blijft en dat 85 jaar lang. Een medisch wonder. Maar stel dat er dan nooit aangifte van de geboorte zou zijn gedaan, dan had het kind nooit naar school gekund, geen belasting kunnen betalen, geen uitkering kunnen ontvangen, geen SoFi-nummer kunnen krijgen, niet kunnen trouwen, het had straffeloos vermoord kunnen worden, etc. etc. De wetgever houdt ook rekening met medische wonderen. Daarom is er het principe dat van elke geboorte aangifte moet worden gedaan.

Er is geen bepaling dat het kind minsten één uur geleefd moet hebben. Er moet ook aangifte worden gedaan als het kind 1 minuut geleefd heeft. Het is zo dat als het kind overleden is vóórdat de aangifte van geboorte is gedaan, er zowel een akte van geboorte als een akte van overlijden wordt opgemaakt (artikel 1:19i, lid 2, BW).

Wanneer een kind levenloos geboren wordt, wordt een akte opgemaakt die in het register van overlijden wordt opgenomen (artikel 1:19i, lid 1, BW). Ook hier speelt de termijn van 24 weken uit de Wet op de lijkbezorging geen rol voor de aangifte.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.