Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Aangifte burgerlijke stand als baby kort geleefd heeft

2 september 2010

Vraag nummer: 7670 (oude nummer: 15992)

Geachte heer van der Putten,

Ik heb een vraag betreffende de wijzigingen in de Wet op de Lijkbezorging.
In artikel 2 staat:
1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. lijk: het lichaam van een overledene of doodgeborene;
b. doodgeborene: de na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken levenloos ter wereld gekomen menselijke vrucht.
2. Deze wet is niet van toepassing op een menselijke vrucht die na een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken
a. levenloos ter wereld is gekomen dan wel
b. binnen 24 uur na de geboorte is overleden.

Het is voor mij in ieder geval wel duidelijk dat een baby die dood ter wereld komt bij een zwangerschapsduur korter dan 24 weken niet aangegeven hoeft te worden bij de gemeente, maar dat dit wel mag.
Als zo’n baby korter dan 24 uur heeft geleefd, dan is de wet op de lijkbezorging hierop ook niet van toepassing. Maar nu komt het volgende:
Als zo’n baby heeft geleefd, dat zal er toch wel aangifte moeten worden gedaan van geboorte? (volgens Burgerlijk Wetboek) En als er aangifte van geboorte is gedaan, dan zal er toch ook een aangifte van overlijden moeten worden gedaan? Anders blijven deze baby’s volgens de Burgerlijke Stand leven.

Ik heb hierover een uitvoerige discussie gehad met een verloskundige. Zij beweert dat er geen aangifte van zowel geboorte als overlijden hoeft te worden gedaan.

Graag uw reactie.

XX

Antwoord:

Geachte heer,

Ik ben het met u eens, er moet aangifte gedaan worden.
De regeling voor aangiften bij de Burgerlijke Stand heeft niets te maken met artikel 2 van de Wet op de lijkbezorging (Wlb). En ook niet met de begin dit jaar ingevoerde wijziging van de Wlb.

Ik verwijs naar het tweede lid van artikel 19i van Boek 1 (Personen- en familierecht) van het Burgerlijk Wetboek:

Boek 1 Personen- en familierecht
Titel 4 Burgerlijke stand
Afdeling 4 De akten van geboorte en van overlijden
Artikel 19i
1. Wanneer een kind levenloos ter wereld is gekomen, wordt een akte opgemaakt, die in het register van overlijden wordt opgenomen.
2. Wanneer een kind binnen de in artikel 19e, zesde lid, bepaalde termijn (dat is 3 dagen na de geboorte - WvdP) is overleden voordat aangifte van de geboorte is geschied, wordt zowel een akte van geboorte als een akte van overlijden opgemaakt.

Van een kind dat na de geboorte heel kort heeft geleefd, moet dus zowel een akte van geboorte als een akte van overlijden opgemaakt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder