Zoek en geen geld (koninklijke onderscheiding)


24 januari 2017

Vraag nummer: 49215

Ik heb getracht het artikel goed te lezen en daaruit kan ik afleiden, dat er een uitzondering wordt gemaakt, als de onderscheiding in de chaos en noodzaak alles op zeer korte termijn te moeten "ruimen" zoek is geraakt en de erfgenaam financieel aan de grond zit. Hoe los ik dit op? Ik word doorverwezen naar de Kanselarij, maar heb daar moeite mee. Ik hoef geen medelijden, wel medegevoel en dat mis ik in de brief die ik van hun heb ontvangen. Ik kan nog wel meer redenen noemen, dat er problemen waren en zijn. Kortom hoe pak ik dit laatste, bijkomende probleem aan?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U hebt het blijkbaar over het terug moeten sturen van een koninklijke onderscheiding na overlijden.

Blijkbaar is de onderscheiding bij u zoek geraakt. Maar u schrijft niet wie daar iets over schrift en wie u doorverwijst naar de Kanselarij (der Nederlandse Orden, neem ik aan) en waarom. Dan kan ik daar ook niet reageren.

Misschien hebt u iets aan het volgende.
In 2008 heeft het Tweede Kamerlid Van Raak (SP) vragen gesteld over lintjes in bruikleen. (Ingezonden 24 april 2008).
Een belangrijke vraag was:
"Wat gebeurt er als nabestaanden niet meer beschikken over de decoratie, bijvoorbeeld als de decoratie samen met de overledene is begraven?"
De regering antwoordde:
"De praktijk leert dat dit percentage bijzonder gering is en dat de nabestaanden van de overleden gedecoreerde in de meest voorkomende gevallen dan bereid zijn om de vervangingswaarde van het betrokken versiersel te vergoeden. Is men financieel niet in staat om tot een vergoeding over te kunnen gaan, dan wordt daarvan aantekening gemaakt in het betrokken register en wordt er verder geen actie meer ondernomen. Dit laatste behelst een verwaarloosbaar aantal gevallen. Daarnaast kunnen zich situaties voordoen dat het versiersel zoek is geraakt bij een verhuizing. In dit zeer gering aantal gevallen wordt eveneens een aantekening in het betrokken register geplaatst dat het versiersel onvindbaar is. In het gehele traject van de inneming van versierselen behorende bij Koninklijke onderscheidingen na overlijden wordt, zoals hieruit blijkt, maatwerk toegepast."

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn