Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Registratie doden


2 februari 2002

Vraag nummer: 785  (oude nummer: 1002)

Sat Sep 4 00:58:28 1999

Wat zijn de wettelijke bepalingen voor de registratie van een overleden persoon? Moet dit gebeuren in de gemeente van overlijden of de gemeente waar de persoon is ingeschreven. En in hoeverre en waar kunnen derden de gegevens opvragen van alle overledenen in een bepaalde periode?

Antwoord:

Sat Sep 4 13:43:44 1999

Geachte heer of mevrouw,

Uiteraard worden doden door de overheid geregistreerd. We hebben immers het inmiddels al zo'n kleine 2 eeuwen oude bevolkingsregister, met het register van overlijden. Aangifte van een overlijden moet gebeuren in de gemeente van overlijden, net zoals aangifte van een geboorte moet gebeuren in de gemeente van geboorte. Bijvoorbeeld als iemand in Maarssen woont, maar in een ziekenhuis in Utrecht overlijdt (of geboren wordt) moet daar de aangifte geschieden. De gemeente Utrecht geeft dan zelf de informatie door naar de woongemeente.

Het bevolkingsregister is openbaar, dat wil zeggen dat iedereen er (tegen betaling) gegevens uit kan opvragen (niet dat je er zelf in kunt gaan snuffelen). Ik herinner me dat vroeger wel automatisch berichten van overlijden of verhuizing e.d. werden doorgestuurd naar derden, zoals de Belastingdienst of kerkgenootschappen en dat zelfs bedrijven een abonnement konden nemen, maar dat dat doorsturen een jaar of 10 geleden met het oog op de privacy sterk aan banden is gelegd. Het gebeurt wel nog naar andere overheden, maar niet meer naar particulieren of bedrijven. Een en ander is denk ik geregeld in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Ik heb de tekst van die wet hier niet bij de hand, dus kan geen details nakijken.

Ik denk dat het niet mogelijk is om te zeggen "Stuur mij een uittreksel van alle overledenen in de maand augustus", maar dat het alleen mogelijk is om op naam een uittreksel te vragen: "Stuur mij een uittreksel van meneer A.B.C. Jansen". Daar heeft iemand die informatie over overledenen wil verzamelen, bijvoorbeeld steenhouwers die nabestaanden een folder willen sturen, niets aan, omdat men niet weet welke meneer of mevrouw overleden is. Maar ja, dat is het doel van privacybescherming.

mr W. van der Putten

4 september 1999

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE