Ontbinding overeenkomst internetprovider


14 februari 2004

Vraag nummer: 2885  (oude nummer: 4015)

Twee jaar terug was ik bij een internetprovider aangesloten. De overeenkomst heb ik per email ontbonden. Een jaar lang heb ik (5) brieven ontvangen van een deurwaarder om een periode te betalen nadat in de overeenkomst heb opgezegd. Het laatste jaar heb ik 4 brieven ontvangen van een juridisch incassobureau. Verder nemen ze geen actie. Wat staat mij te wachten, kan de provider mij alsnog dwingen om te betalen of moet hier de echter aan tepas komen?

Antwoord:

Geachte heer,

Er zijn nog geen doden gevallen, begrijp ik. Dan valt de zaak buiten het raamwerk van deze adviesrubriek.
Maar vooruit, ik heb nog een paar minuten voor het avondeten.

Het is de vraag of een opzegging per e-mail rechtsgeldig is. Het is mogelijk dat dit per (ondertekende) brief moet. Per slot kan iedereen wel een mailtje sturen dat zijn buurman een contract opzegt... Bij de meeste overeenkomsten is een brief met handtekening verplicht. Maar providers zijn wellicht iets soepeler.

Dus is het zaak om eerst te kijken of daar in een contract of Algemene Voorwaarden regels voor zijn. Misschien ook nog een opzegtermijn.

Als u geen rechtsgeldige opzegging hebt gedaan (niet schriftelijk of geen rekening houdend met opzegtermijn), dan kan de provider de zaak inderdaad nog aanbrengen bij de sector kanton van de rechtbank. U moet zelf aan de hand van de hoogte van het bedrag maar inschatten of de provider zal denken dat het de moeite loont of niet.

Als blijkt dat u zich aan de manier van opzeggen/ontbinden van de overeenkomst en aan de termijn hebt gehouden, dan hebt u van een incassobureau en de rechter niets te vrezen. Betaling kan alleen via de rechter worden afgedwongen.
Wel moet u op elke aanmaning reageren met de korte opmerking dat de overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd en de provider geen vordering heeft. In de regel is het verstandig te voorkomen dat een vordering kan worden erkend door het principe "Wie zwijgt stemt toe."

mr W.G.H.M. van der Putten

PS
Ik heb nog een minuut en heb eens even gekeken wat mijn provider XS4ALL aan voorwaarden hanteert. Ik vond op de site:
"10.1 De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per fax, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop XS4ALL de opzegging ontvangt."
Kortom:
- opzegtermijn
- schriftelijke opzegging (dus per brief of fax; niet per e-mail).
Als dit ook bij uw provider de eisen zijn, dan kan men inderdaad nog een termijn van u vorderen.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE