Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Is kannibalisme strafbaar?


13 februari 2018

Vraag nummer: 53812

Indien het lijk niemands eigendom kan zijn, is kannibalisme dan strafbaar?

Antwoord:

Geachte heer,

Hoe de regelgeving op dit punt in Vlaarderen luidt, is mij niet bekend. Maar in Nederland is kannibalisme strafbaar.

Misschien zijn er meerdere bepalingen van toepassing (bijvoorbeeld als men een lijk uit een graf opgraaft, kan sprake zijn van grafschennis), maar ik ben niet goed thuis in het strafrecht. Maar het eerste waar ik aan denk is het bepaalde in artikel 80 van de Wet op de lijkbezorging. Daar is in de aanhef in onderdeel 1 o.a. geregeld dat het "wegmaken, (... of), vernietigen, (...) van een lijk in strijd met of anders dan met inachtneming van hetgeen is bepaald bij of krachtens de artikelen 11, 23, 25, 29, derde lid, 46, eerste lid, 49, 67, 68, 69, tweede lid, 70, 71, 76 en 78", strafbaar is. Het komt er op neer dat het wegmaken of vernietigen van een lijk anders dan door begraven, cremeren of ontleden, strafbaar is. Het eten van (delen van een) lijk lijkt mij wegmaken of vernietigen.

Maar je hoeft een lijk niet op te eten om er van af te komen. Er zijn tegenwoordig zeer betaalbare vormen van lijkbezorging mogelijk. Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl.

Terzijde: of iets strafbaar is of niet hoeft niets met eigendom te maken te hebben. Eigendom zou wel een rol kunnen spelen bij een mogelijke civiele vordering. Bijvoorbeeld als iemand een schadevergoeding eist als het bij hem in eigendom zijnde lijk opgegeten zou worden. Dan kan hij het zelf niet meer doen en moet hij vervangend voedsel kopen; dat is schade. Dit soort schade kan alleen de eigenaar vorderen. Maar omdat een lijk geen eigenaar hoeft, kan niemand het vorderen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Een goedkope maar waardige begrafenis of crematie.

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE