Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Informatie onjuist (inleveren paspoort van overledene)


16 maart 2024

Vraag nummer: 68054

De geldigheid van een paspoort is van rechtswege verlopen door overlijden, op grond van artikel 47 lid 1 onder f van de Paspoortwet. Op grond van artikel 57 van diezelfde wet moet een dergelijk paspoort worden ingeleverd. Dit in tegenstelling tot wat op sommige websites te vinden is.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik weet niet wat op sommige websites staat en wat daar onjuist aan is, maar artikel 57 van de Paspoortwet regelt niet dat het paspoort van een overleden persoon moet worden ingeleverd.

Dat het paspoort van een overledene moet worden afgegeven of ingeleverd door de persoon die het document in bezit heeft, volgt uit artikel 56, in combinatie met artikel 54 en 47, eerste lid, aanhef en onderdeel f van de Paspoortwet.
In artikel 54, eerste lid, aanhef en onderdeel a staat: "Een reisdocument wordt ingehouden, indien: het van rechtswege is vervallen ingevolge artikel 47 of 48".
In artikel 47 staat: "Een reisdocument vervalt van rechtswege, indien: de houder is overleden".
Artikel 56 regelt: "De houder van een reisdocument levert dit zo spoedig mogelijk in bij een tot inhouding bevoegde autoriteit, indien het reisdocument van rechtswege is vervallen dan wel deze autoriteit om inlevering daarvan ter inhouding als bedoeld in de artikelen 49, 51, 52, 53 en 54 verzoekt."

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd (en rechtszaken over bewaren of verstrooien van as)


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >