Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Geld van bankrekening gehaald na overlijden


3 augustus 2017

Vraag nummer: 51539

Mijn zus is vorig jaar overleden, tijdens haar leven had zij een bewindvoerder. Na haar overlijden heeft deze persoon nog 2000 euro van haar rekening opgenomen, maar weigert ons inzage te geven waar dit geld voor gebruikt werd. Wat kan ik doen om hier een eerlijk antwoord op te krijgen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Deze adviesrubriek gaat over de regelgeving over begraven en cremeren. Daar gaat uw vraag niet over.

Maar ik probeer toch eens even met u mee te denken.
1. Als de bewindvoerder een familielid of kennis of iets dergelijks is, wordt het lastig. Dan kunt u overwegen om een advocaat in de arm nemen om deze persoon tot actie te bewegen. U kunt ook overwegen om een klacht in te dienen bij de kantonrechter (zie onder).
2. Als de bewindvoerder iemand van een kantoor is, kunt u een klacht indienen bij het kantoor. Levert dat niets op, dan kunt u een klacht indienen bij de kantonrechter.

U kunt de bewindvoerder ook tot actie bewegen door te dreigen een klacht in te dienen bij de kantonrechter Mij lijkt dat zeker een professionele bewindvoerder dat liever niet heeft.
Een klacht kan worden ingediend als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- degene die de klacht indient moet 18 jaar of ouder zijn;
- de klacht moet schriftelijk ingediend worden;
- de klacht moet ingediend worden bij de kantonrechter van de rechtbank in het rechtsgebied (arrondissement) waar de persoon woont voor wie de maatregel is getroffen;
- de kritiek op de taakuitoefening van de bewindvoerder moet duidelijk beschreven worden en onderbouwd worden met beschrijving van situaties waarin de huidige bewindvoerder niet (voldoende) of niet op correcte wijze de belangen van de cliƫnt behartigt;
- er moet gevraagd worden of de rechter wil nagaan of er een gewichtige reden aanwezig is om de bewindvoerder te berispen.
Als erfgena(a)m(en) treedt u in de rechten en plichten van de persoon die onder bewind stond.

Het geen verantwoording willen afleggen over een opname van 2.000,- euro na het overlijden van de persoon die onder bewind stond, lijkt mij een duidelijk klachtwaardige situatie. Na het overlijden van betrokkene gaat het om geld van de erfgenamen. Die kunnen zeker verantwoording eisen en in principe ook het geld terug vorderen. Als een bewindvoerder niet duidelijk kan en wil maken dat de opname terecht was, zou ik het geld gewoon maar terug vorderen.

Als u behoefte hebt aan meer informatie en hulp, kunt u terecht bij het JuridischLoket.nl

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE