Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afkopen oude polissen


23 juli 2012

Vraag nummer: 28721

Goede middag,

Ik heb een paar oude polissen gevonden ( begrafenis) van mezelf, mijn vrouw, mijn moeder en mijn broer. Ze dateren uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw en zijn al decennia premievrij. Ik heb de nieuwe maatschappijen achterhaald via het internet. Ik heb voorgesteld aan de verzekeraar om deze af te kopen. Bij elkaar bedraagt de waarde ongeveer bijna 4000 euro voor 4 polissen. De verzekeraar weigert. Nu staat er op de achterkant van de polissen het volgende over afkopen:

Premievrijmaking en afkoop
8a Is de verzekering gedurende ten minste drie jaar van kracht geweest en is over die periode de verschuldigde premie voldaan dan kan onder overlegging van de polis het verzekerde bedrag zodanig worden verlaagd dat voor de verzekering verder geen premie meer verschuldigd is mits deze premievrijmaking binnen een jaar na de vervaldag van de laatst betaalde premie plaatsvindt.

8b Is een uitkering bij in leven zijn van de verzekerde (mede) verzekerd dan kan onder dezelfde voorwaarden als in lid a genoemd de verzekering geheel worden beƫindigd door afkoop ten minste fl. 10,- bedraagt.

Mijns inziens kan je ze dus afkopen. Gaarne advies.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Deze adviesrubriek gaat over de regelgeving voor begraven en cremeren.
U kunt uw vraag beter plaatsen in de adviesrubriek voor vragen over verzekeringen. Zie de pagina Advies over uitvaartverzekeringen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Mag je voor de uitvaart een andere uitvaartondernemer in de arm nemen dan bij wie je verzekerd bent?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE