Wonen in Duitsland; begraven in Nederland?


5 januari 2010

Vraag nummer: 7189  (oude nummer: 14722)

Ik woon in Duitsland direct aan de grens ,wat zijn de regels als ik begraven wil worden in Nederland , mag ik dat met eigen vervoer doen enz

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U mag zonder meer in Nederland begraven worden. Iedere begraafplaats heeft echter eigen regels voor het uitgeven van een graf; u moet dus altijd bij de begraafplaats die u op het oog hebt informeren naar eventuele voorwaarden.

Er zijn geen regels voor het vervoer van een overledene; wat de Nederlandse wet betreft mag dat met eigen vervoer. Natuurlijk moet men daarbij gezond verstand gebruiken en een kist alleen vervoeren in een voertuig met een bodem die eventueel goed te reinigen is.

Er zijn nog wel wat (kleine) formaliteiten: bij de invoer in Nederland moet bij het stoffelijk overschot aanwezig zijn een verklaring, afgegeven door de bevoegde autoriteit van het land vanwaar het lijk wordt aangebracht, vermeldende de naam van de overledene en de plaats waarheen het lijk wordt vervoerd. Deze verklaring dient te worden getoond aan de douane. De verklaring moet vervolgens worden overgelegd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de begrafenis zal plaatsvinden; deze verleent dan het verlof tot begraving dat aan de beheerder van de begraafplaats moet worden overhandigd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn