Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vervoer levenloos geboren kindje van 26 weken zwagerschap (uit Duitsland)


10 mei 2017

Vraag nummer: 50705

Ls,
Mag je vanuit Duitsland als ouders zelf het levenloos geboren kindje vervoeren naar Nederland. En welke papieren zijn daar voor nodig?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Voor de Nederlandse wet is het geen enkel probleem als ouders hun levenloos geboren kind zelf vervoeren. Men is (in Nederland) niet verplicht een uitvaartonderneming in te schakelen.
Het vervoer over de grens geschiedt ongehinderd "mits bij het lijk aanwezig is een verklaring, afgegeven door de bevoegde autoriteit van het land vanwaar het lijk wordt aangebracht, vermeldende de naam van de overledene en de plaats waarheen het lijk wordt vervoerd" (artikel 11, lid 4, Besluit op de lijkbezorging).

Om in Nederland een verlof tot begraven of cremeren te krijgen voor dit kind, moet de hierboven bedoelde verklaring van de Duitse Lokalbehörde worden overgelegd. En wel bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de Nederlandse gemeente waar de begrafenis of crematie plaats zal vinden.

Welke instantie in Duitsland bevoegd is om een verklaring van overlijden en vervoer af te geven, de gemeente of de politie, weet ik niet. Dat kan ook per Land (Nedersaksen, Hessen, Beieren etc.) verschillen.
Dit soort informatie moet daarom lokaal worden ingewonnen.

Hoe de eisen van vervoer in Duitsland zijn, kan ik u ook niet zeggen. Dat kan ook per Land verschillen. Maar dat kan een lokale uitvaartondernemer of de Behörde u vertellen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Is men verplicht een uitvaartondernemer in te schakelen?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE