Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Nederlandse wenst begrafenis in Marokko


14 februari 2010

Vraag nummer: 7316  (oude nummer: 15099)

Geachte heer Van Der Putten,

Ik ben al een tijdje bezig uit te zoeken of ik als Nederlandse vrouw begraven kan worden in Marokko. Mijn man is van Marokkaanse afkomst en heeft in Marokko bij een uitvaartverzekering geïnformeerd of ik als Nederlandse verzekerd kon worden. Zij wezen ons erop dat dit kan, maar dat Nederland moeilijk kan doen als mijn lichaam Nederland uit moet. Zij adviseerden een verklaring in Nederland te regelen waarin toestemming wordt gegeven om mijn lichaam t.z.t. naar Marokko te laten verplaatsen.

Bij vraag 3097 is een soortgelijke vraag gesteld. U geeft aan dat er in principe geen problemen zijn en dat degene die t.z.t. het transport van mijn stoffelijk overschot regelt alleen een kort briefje nodig heeft van de burgemeester, waar mijn personalia en het doel van mijn reis zou opstaan. U denkt dat dit ook voor Marokko voldoende is om een stoffelijk overschot zonder Marokkaanse nationaliteit binnen te laten. Mijn vraag aan u is of dit de verklaring is die de Marokkaanse uitvaartverzekering bedoeld? Is het mogelijk om een verklaring/toestemming ook tijdens leven te verkrijgen?

Op de site http://www.uitvaartinfotheek.nl/bijzonderheden/buitenlandstransport.html
kwam ik de volgende tekst tegen:
'Is er geen paspoort aanwezig dan kan een ambassade of consulaat een bewijs vragen waaruit blijkt dat de overledene uit het betreffende land komt.
Houd ook rekening met de volgende punten:
• Heeft de overledene een Nederlands paspoort dan zal de familie een bewijs moeten overleggen dat de overledene is geboren in het land waar hij wil worden begraven.
• Heeft men een dubbele nationaliteit dan moet men beide paspoorten meenemen naar de ambassade of het consulaat.'
Hieruit concludeer ik dat nationaliteit en afkomst wel een belangrijke rol speelt. Of geldt dit alleen voor bepaalde landen en niet voor Marokko?
Waar kan ik in de Nederlandse/internationale wet- en regelgeving hier meer over vinden? Ik wil namelijk zeker weten dat een begrafenis in Marokko voor mij mogelijk is.

Alvast bedankt voor uw tijd!

Met vriendelijke groet,

XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Bij de Marokkaanse uitvaartverzekering is er blijkbaar een misverstand. Nederland doet nooit moeilijk als een overledene naar het buitenland doet. Elke overledene kan altijd probleemloos naar het buitenland worden overgebracht. Artikel 11 van het Besluit op de lijkbezorging, dat vervoer uit en naar Nederland regelt, zegt dat dit altijd 'ongehinderd' geschiedt, mits het juiste document aanwezig is.

Welk document het stoffelijk overschot moet begeleiden hangt af van de internationale verdragen die gelden. Marokko is niet aangesloten bij het (Europese) Verdrag van Straatsburg inzake het transport van overledenen. Dat betekent dat slechts een eenvoudige verklaring van de burgemeester nodig is, vermeldende de naam van de overledene en de plaats waarheen het lijk wordt vervoerd.
Deze verklaring wordt altijd standaard onmiddelijk afgegeven. Het kan meteen worden aangevraagd als aangifte van overlijden wordt gedaan. Het wordt nooit geweigerd, de gemeente mag het niet eens weigeren. U hoeft zich dus helemaal geen zorgen te maken.

Ik kende de site www.uitvaartinfotheek.nl niet. Ik heb even gekeken. Wat daar over buitenlandse transporten staat, komt op mij al een klok- en klepel verhaal over.
Ik lees: "Welke gegevens heeft een uitvaartondernemer nodig voordat hij het transport kan regelen?
1. De A- en B-verklaring van de arts die de overledene heeft geschouwd (de dood heeft vastgesteld);
2. Een kopie van het paspoort van de overledene;
3. De naam van het vliegveld waar de overledene moet aankomen;
4. Een adres van een familielid in het land waar de overledene begraven wil worden;
5. Een uitvaartondernemer in het land en plaats waar de begrafenis gaat plaatsvinden en de naam van de begraafplaats."
Mijn commentaar:
1. De zogenaamde A- en B-verklaring van de schouwarts zijn nodig om bij de gemeente aangifte te doen van overlijden. Dat geldt voor elke overledene in Nederland. Deze papieren hebben helemaal niets van doen met het internationaal transport. Gaan natuurlijk ook niet naar het buitenland.
2. Een kopie van het paspoort is geen wettelijk vereiste. De verklaring van de burgemeester wel.
3. Tja, als je het transport van een kist verzorgt is het natuurlijk wel handig om te zeggen waar de kist naar toe moet. Dat is een praktisch punt, geen wettelijke eis.
4 en 5 zijn ook weer geen wettelijke vereisten; het kan alleen wel handig zijn.

Ik weet niet of een Marokkaans consulaat of de ambassade wenst dat bepaalde papieren worden gelegaliseerd. Misschien wel, misschien niet. Maar het is geen Nederlandse eis en geen eis die voortvloeit uit enig verdrag.

De opmerking "Heeft de overledene een Nederlands paspoort dan zal de familie een bewijs moeten overleggen dat de overledene is geboren in het land waar hij wil worden begraven" mist elke wettelijke grondslag. Ik heb zelf vroeger op een ministerie gewerkt en de regelgeving over internationaal vervoer en lijkbezorging in het buitenland verzorgd; ik kwalificeer deze opmerking als 'volstrekte onzin'. Ik ken geen enkele internationale regel dat iemand geboren moet zijn in het land waar hij begraven wil worden. En zeker niet voor mensen met een Nederlands paspoort.
Nationaliteit en afkomst spelen voor de Nederlandse wet en internationale verdragen geen enkele rol.
Waar deze site zulke - onjuiste - informatie vandaan haalt is mij een raadsel.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


Zie over Islamitische graven en eeuwige grafrust in Nederland:


Zie over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig ook:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE