Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Nationaliteit en begraven of cremeren in Nederland


21 maart 2012

Vraag nummer: 27912

Geachte Mijnheer van der Putten,

ik ben een van de ondertekenaars van de petitie tbv van het behoud van de dubbele nationaliteit (www.nederlanderblijven.com). Ik ben nieuwsgierig naar de consequenties van een eventuele invoering van deze wet voor mensen die na hun dood graag in Nederland begraven willen worden. Als je officieel niet meer de Nederlandse nationaliteit hebt, kun je dan zonder problemen in Nederland begraven worden of zullen er andere regels gelden?

Met vriendelijke groet,

Gerald van Wilgen
Voorhees NJ USA

Antwoord:

Geachte heer,

Toevallig heb ik zojuist in mijn antwoord opeen eerdere vraag aangegeven dat de nationaliteit van de overledene geen enkele rol speelt ter zake van het begraven of cremeren in Nederland.
Maar ook in veel eerdere vragen kwam het aan bod.

Voor de duidelijkheid zeg ik het nog maar eens: iedereen kan in Nederland worden begraven of gecremeerd, ongeacht de nationaliteit en ongeacht het land van tijdelijk dan wel permanent verblijf. Ook ongeacht het land van geboorte of de plaats van overlijden. Inwoner, toerist, nationaliteit, het maakt geen enkel verschil. Legaal of illegaal verblijf in Nederland of een ander land ook niet.

In het Besluit op de lijkbezorging is (in artikel 11 en volgende) geregeld dat iedereen in Nederland wordt toegelaten, mits men een 'vervoersbewijs' van de bevoegde autoriteit van het land van vertrek/overlijden heeft. Soms is dat een laissez-passer, een ander document, een verklaring of slechts een eenvoudig briefje met de naam van de overledene en de plaats van bestemming. Elk briefje van elke ambtenaar of bestuurder uit elke hoek van de wereld wordt geaccepteerd. Aan de hand van het vervoersbewijs krijgt men een verlof tot begraven of cremeren. Nationaliteit is een factor die hier geen enkele rol bij speelt.

Geen enkele begraafplaats en geen enkel crematorium in Nederland stelt eisen aan de nationaliteit van haar klanten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zie over de drukte bij Mortuarium Schiphol:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >