Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hoeveel dagen uitvaart na overlijden in buitenland?


3 april 2012

Vraag nummer: 28025

Hoeveel dagen heb je de tijd, indien een Nederlander in Duitsland overlijd, deze in Nederland te begraven of te cremeren ? Geldt dan dezelfde termijn als staat beschreven in de wet bij overlijden/begraven in Nederland ?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Daar zijn geen spijkerharde termijnen voor.

De wet gaat er van uit dat iemand (ongeacht waar ter wereld hij of zij is overleden) uiterlijk de 6e werkdag na het overlijden wordt begraven of gecremeerd. Als de begrafenis of crematie in Nederland plaats vindt natuurlijk, anders heeft de Nederlandse wetgever er niets over te zeggen. Dit staat in artikel 16 Wet op de lijkbezorging.
U kunt hier uitrekenen wanneer de uitvaart uiterlijk dient plaats te vinden.

Maar als het niet zou lukken binnen 8 dagen (de regeling met 6 werkdagen impliceert dat er ook altijd een weekeinde bij zit), dan moet de uitvaart zo spoedig mogelijk plaats vinden.
Artikel 13 van het Besluit op de lijkbezorging zegt: "Indien een lijk Nederland is binnengebracht op een zodanig tijdstip dat begraving of verbranding binnen de door artikel 16 van de wet gestelde termijn (...) niet mogelijk is, vindt de begraving of verbranding zo spoedig mogelijk daarna plaats.
Feitelijk kunnen nabestaanden dus alle tijd nemen die nodig is; ze komen niet voor een gesloten grens als de termijn van artikel 16 wordt overschreden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals: Wat mag in de kist mee begraven of mee gecremeerd worden?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE