Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraven binnen 36 uur in het buitenland


23 maart 2017

Vraag nummer: 50198

Geachte heer Van der Putten,

Beleefd vraag ik uw aandacht voor het volgende. Geldt artikel 17 lid 1 Wet op de lijkbezorging ook als een lijk binnen 36 uur in het buitenland begraven wordt ?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Juliette Poelman

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, als dat buitenland België of Luxemburg is. Nee, als het een ander land is.

Met name ook voor andere lezers haal ik er eerst even de relevante wetgeving bij:
Artikel 17 Wet op de lijkbezorging
1. Na een arts te hebben gehoord kan de burgemeester der gemeente, waar het lijk zich bevindt, voor de begraving of crematie daarvan een andere termijn stellen. Begraving of crematie binnen 36 uur na het overlijden staat hij echter niet toe dan in overeenstemming met de officier van justitie.
2. Van het besluit van de burgemeester staat binnen 24 uur beroep open op Onze Commissaris in de provincie, die daarop onmiddellijk beslist. De Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.
en:
Artikel 88 Wet op de lijkbezorging
Een besluit waartegen ingevolge deze wet beroep openstaat of aanhangig is treedt, zolang dit het geval is, niet in werking, onverminderd het bepaalde in artikel 31, vierde lid.

Een en ander betekent dat als iemand verlof vraagt om binnen 36 uur te begraven, het verlof van de burgemeester pas na 24 uur na de afgifte van het verlof in werking treedt.

Als de overledene snel na het verlijden naar het buitenland wordt vervoerd en daar kan worden begraven aan de hand van een Nederlands verlof tot begraven en de toestemming van de burgemeester voor versneld begraven, kan ook daar niet binnen 24 uur van het verlof gebruik worden gemaakt. Want het Nederlandse verlof is de eerste 36 uur na het overlijden niet geldig en de toestemming voor een kortere termijn is de eerste 24 uur na de afgifte ervan ook niet geldig.
Ik heb al vaker gesteld dat het eigenlijk bijna niet mogelijk is om in Nederland binnen 36 uur te begraven of te cremeren. Want dan moet die ontheffing van de burgemeester binnen 12 uur gegeven worden. Dan moet in die 12 uur ook de overledene geschouwd worden, dan moeten de papieren van de arts in orde worden gemaakt, moet er overleg zijn geweest met de officier van justitie en moet de burgemeester de vergunning op laten stellen en ondertekenen. Als iemand 's avonds of in het weekeinde overlijdt, zal dat zeker niet lukken. Misschien alleen als iemand 's ochtends overlijdt, in aanwezigheid van een arts.

Het Nederlandse verlof is alleen geldig in de Benelux. De beperking die in Nederland geldt qua termijn (36 uur) en beroepstermijn (24 uur) voor het verlof en de ontheffing, geldt ook in België en Luxemburg.

In andere landen is het Nederlandse verlof tot begraven of cremeren niet geldig en zal men een nieuw in dat land geldig verlof moeten vragen. Dan kan het zijn dat het betreffende land geen 'wachttermijn' voor het kunnen gebruiken van het verlof hanteert. Dan kan daar direct begraven of gecremeerd worden. Met de Nederlandse 36 uur heeft men dan niets meer te maken, want men gebruikt het Nederlandse verlof niet.
Wanneer overledenen uit een ander land Nederland binnen komen, moet men hier ook een verlof tot begraven of cremeren vragen. Alleen de verloven van België en Luxemburg zijn hier ook geldig.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE