Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Zijn begrafeniskosten fiscaal aftrekbaar? (Overzicht wanneer wel/geen fiscale aftrek)

8 februari 2010

Vraag nummer: 7285 (oude nummer: 15031)

op 9-6-2009 is mijn echtgenote overleden.
we waren gehuwd.
zijn de begrafeniskosten hiervan aftrekbaar?

Antwoord:

Geachte heer,

Sinds 1 januari 2009 is geen fiscale aftrek van uitvaartkosten voor de inkomstenbelasting meer mogelijk.
De langstlevende echtgenoten en (fiscale) partners hebben geen aftrek meer voor de kosten van een begrafenis of crematie.
Ook de kosten van de uitvaart van een minderjarig of studerend kind zijn niet fiscaal aftrekbaar.
Niets meer is fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Sinds 2001 hadden kinderen ook al geen fiscale aftrek meer voor de uitvaartkosten van hun ouders.
Ouders hebben sindsdien ook geen aftrek voor de begrafenis- of crematiekosten van hun meerderjarige kinderen.
Ook de fiscale aftrek voor erfgenamen van de kosten van de uitvaart van ooms, tantes, broers en zussen e.d. was al geschrapt.

Om het plaatje compleet te maken: verplichte onderhoudsbijdragen aan de begraafplaats zijn ook niet fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Niet voor ouders, echtgenoten, kinderen, voor niemand. Ook niet onder bepaalde voorwaarden. Onderhoudsbijdragen zijn in het verleden ook nooit fiscaal aftrekbaar geweest, ook al waren ze verplicht.
De kosten van verlenging van een bestaand graf zijn niet fiscaal aftrekbaar en ook nooit geweest. Er was tot 2009 nog wel een manier om ze alsnog aftrekbaar te maken, namelijk om de bestaande rechten te laten vervallen en het graf naar aanleiding van een actueel overlijden als nieuw graf uit te geven. Soms loonde dat en soms niet. Maar na 2009 levert dat geen fiscale aftrek meer op.
De kosten van een herbegraving zijn niet fiscaal aftrekbaar en ook nooit geweest.

WEL is soms voor uitvaartkosten en de kosten van een graf en een grafmonument nog aftrek voor de successierechten (erfbelasting) mogelijk. Maar dan moeten de kosten uit de nalatenschap betaald worden. En de nalatenschap moet zo groot zijn dat er door erfgenamen belasting betaald moet worden, anders is er natuurlijk geen belastingaftrek.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Zijn kinderen verplicht om de uitvaart van ouders te betalen?

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder