Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Tegenstrijdige info m.b.t. belastingaftrek (vraag 2469 en vraag 11680)


12 november 2008

Vraag nummer: 5861  (oude nummer: 11683)

In Uw antwoord op 12-03-2003 aan de heer Engelen meldt U dat de kosten mbt de begrafenis van zijn moeder niet aftrekbaar zijn. In Uw antwoord op 12-11-2008 aan XX op de vraag over verlengen van graf doet U tevens een opgave van kosten die wel aftrekbaar zouden zijn. Dit zijn echter dezelfde posten als waarvan U op 12-03-2003 stelt dat ze in principe niet aftrekbaar zijn. Is de belastingwet gewijzigd of is er een andere reden voor Uw standpunt van 12-11-2008?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Om uw vraag ook voor andere lezers begrijpelijk te maken: de vraag van de heer Engelen is vraag 2469: 'Begrafeniskosten moeder fiscaal aftrekbaar?' in de Lijst van meest gestelde vragen, die ook in de sub-rubriek Belastingen staat. En die vergelijkt u blijkbaar met de eerdere vraag van vandaag nr. 11683 'Verlenging opgeven aan de belasting voor een graf?' waarin ik een lijstje van wel en niet aftrekbare kosten gaf.

Nee, er is tussen 2003 en 2008 niets gewijzigd in belastingwetgeving en ook niet in mijn standpunt.

De oplossing voor dit 'raadsel' is eenvoudig: kinderen hebben sinds 2001 geen fiscale aftrek voor de kosten van overlijden van hun ouders. Als het bij de vraag van de heer Engelen niet om zijn moeder maar om zijn vrouw ging, zou hij wel recht op aftrek hebben gehad.

De in vraag 11680 genoemde aftrekbare kosten zijn alleen aftrekbaar voor de langstlevende echtgenoot of de fiscale partner, of voor ouders als het gaat om een minderjarig kind. Niet voor kinderen als het om de uitvaartkosten voor hun ouders gaat.

Soms zijn er nog wel juridisch-fiscale constructies mogelijk om bepaalde soorten kosten wel aftrekbaar te maken. Ook als het gaat om het verlengen van grafrechten. Stel dat de mevrouw van vraag 11680 zelf ook in dit graf begraven zou kunnen en willen worden, of als zij daar later haar asbus bij zou willen laten plaatsen, dan kan zij de kosten daarvoor gieten in de vorm van een aankoop van een eigen graf of in een deposito voor de eigen uitvaartkosten. Dan zijn de kosten wel fiscaal aftrekbaar te maken.
Maar als ik dit soort varianten allemaal moet gaan noemen, en hoe dat moet e.d., geef ik geen antwoord op een vraag maar schrijf ik een tijdschriftartikel.
In een aantal andere antwoorden op vragen heb ik dergelijke tips wel eerder uitgewerkt. Zoals vraag 2025: Fiscale behandeling uitvaartkosten. Maar ik kan niet altijd alles herhalen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---------
NB: sinds 1-1-2009 is geen aftrek meer mogelijk.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Bijvoorbeeld:
Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE