Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Successierechten zelf betalen


23 augustus 2003

Vraag nummer: 2415  (oude nummer: 2952)

Na het overlijden van mijn ouders zijn de financiële afwikkelingen ter hand genomen door één van mijn zwagers. Derhalve ben ik niet helemaal thuis in het traject. Wat zich nu echter voordoet is het volgende:
Door de notaris is ondertussen een berekening gemaakt over het erfdeel/de erfdelen en e.e.a. zal naar verwachting binnenkort op de diverse rekeningen worden gestort. Wat de notaris wil doen is een fiks deel van het bedrag achterhouden in depot teneinde hiervan (ooit) de ontstane successierechten te gaan betalen. Wat ik mij afvraag is of dit terecht is. Hij houdt, zoals eerder gezegd, een aanzienlijk bedrag in depot, terwijl naar mijn mening de successierechten, althans het betalen ervan, iets is tussen mijzelf en de belastingdienst. Eéns per jaar wordt van mij geacht een belastingaangifte te doen enwel medio februari/maart van het lopende kalenderjaar. Zoals de kaarten nu op tafel liggen blijft het eerdergenoemde bedrag al die maanden in depot bij de notaris en betaal ik in eerste instantie over mijn eigen aangifte de bedoelde belasting. Houdt dit dan in dat ik het geldbedrag wat de belasting mij inhoudt alsnog bij die notaris moet terug zien te vorderen??
Het is voor mij in ieder geval niet erg duidelijk of de notaris ons gewoon 100% van de erfdelen dient over te maken of dat zijn huidige handelwijze de juiste is. Graag hierop uw mening/antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Een vraag over betaling van successierechten kunt u in het algemeen beter in de Notariële adviesrubriek plaatsen.
Ik heb een oude folder over het doen van aangifte van successierechten uit 1996. Daarin staat dat een erfgenaam zelf aangifte kan doen, óf een derde zoals een notaris kan machtigen. Mij lijkt ook dat u vrij bent om de zaak zelf af te wikkelen, als u dat niet aan de notaris wilt overlaten.

Maar u kunt in de Notariële adviesrubriek eens naar de voor- en nadelen vragen.
En u kunt zelf met de Belastingdienst hierover vrijblijvend contact opnemen.

De aangifte en betaling heeft overigens niets van doen met de aangifte Inkomstenbelasting die u in maart van elk jaar doet. De termijn van aangifte ligt - volgens die oude folder - op 8 maanden na het overlijden.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE