Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

BTW voor grafdelven


28 augustus 2019

Vraag nummer: 58469

Geachte mr. Van der Putten,

Ik als uitvaartondernemer krijgt de factuur van Natuurbegraafplaats Westerwolde te Hoog Soeren voor het openen en sluiten van het graf.
Hierop wordt 21% BTW op verrekend. Dit laatste leek mij onterecht en ben daarover in discussie gegaan met de begraafplaatsbeheer (Adviesbureau Westerwolde te Assel) Zij gingen het navragen bij de belasingdient. De belastingdienst schrijft het volgende. En die uitspraak verbaast mij. Mag ik uw mening hierover a.u.b?
Bij voorbaat veel dank!


Geachte heer van Gool,

De diensten door begrafenisondernemers en begraafplaatsen zijn voor zover deze betrekking hebben op de uitvaart vrijgesteld van BTW.
Indien een begraafplaats in het kader van een te regelen uitvaart een graf delft is dat vrijgesteld. Indien de begraafplaats daar iemand voor inhuurt zal degene die het graf delft over zijn werkzaamheden BTW in rekening brengen aan de begraafplaats. De ingehuurde is immers geen uitvaartondernemer of exploitant van een begraafplaats.
Berekent de begraafplaats deze kosten (tezamen met andere kosten) door aan een uitvaartondernemer dan zijn deze diensten vrijgesteld van BTW. Daar staat tegenover dat de in rekening gebrachte omzetbelasting door degene die het graf gedolven heeft op de omzetbelastingaangifte van de begraafplaats niet als voorbelasting in aftrek komt. Zij kan de BTW dus niet verrekenen en zal deze dan in prijs aan de uitvaartondernemer doorberekenen.

Vrijgesteld zijn de diensten die kenmerkend en essentieel zijn voor een lijkbezorging en dit dient in onderlinge samenhang worden bezien. Het alleen graven van een graf zonder ander diensten is dat niet en daarom is het uitsluitend graven van een graf niet vrijgesteld van BTW.

Ik ga er van uit dat ik hiermee uw vraag heb beantwoord.

Met vriendelijke groet,

J.G. van Dijk
specialist omzetbelasting

Antwoord:

Geachte heer,

Ik ben geen fiscalist, dus ik acht mij niet deskundig, maar ik meen dat de uitleg van de heer Van Dijk correct is.

De begraafplaats kan de BTW van de grafdelver niet verrekenen en rekent die gewoon door aan haar klant, u(w opdrachtgever).
Maar dat gebeurt in feite met tal van diensten. De kosten die de begraafplaats heeft aan haar boekhouder, om maar een voorbeeld te noemen, zijn ook met BTW belast en die zal de begraafplaats gedeeltelijk ook door moeten berekenen aan haar klanten, om financieel rond te kunnen komen. Dat is alleen minder zichtbaar dan de rekening van de grafdelver.

Het is heel keurig van Westerwolde om gewoon de onderliggende rekening te laten zien. Zij kan de kosten van het grafdelven ook in rekening brengen, zonder dat zichtbaar is dat er BTW in zit.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE