Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rechtsmiddelen (fouten bij thanatopraxie)


9 mei 2017

Vraag nummer: 50670

Geachte heer van der Putten,

Ik vroeg mij af: in de wet worden er geen eisen gesteld aan de vakbekwaamheid en opleiding van thanatopracteurs.

Echter, hoewel het denk ik niet voorkomt, is het mogelijk dat thanatopracteurs hun eigen formule en samenstelling samen stellen van de vloeistof waarmee het lichaam tijdelijk geconserveerd wordt. Het kan dus zo zijn dat thanatopraxie verkeerd gaat en de overledene hierdoor bijv. een ander uiterlijk krijgt. Of dat zij de overledene toch balsemen ipv thanatopraxeren.

Afijn, ik vroeg mij af in hoeverre er sancties tegenover staan? Tegen een nadelige uitvoering van thanatopraxie?
En in hoeverre staan hier rechtsmiddelen tegenover?

Uitkijkend naar uw reactie, met vriendelijke groet,

Daphne Dasselaar

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het klopt dat in de Wet op de lijkbezorging geen eisen worden gesteld aan de vakbekwaamheid en opleiding van thanatopracteurs. Ook niet in een andere wet.
In artikel 71, zesde lid, Wet op de lijkbezorging is wel geregeld dat bij ministeriƫle regeling "eisen kunnen worden gesteld aan de opleiding en de vakbekwaamheid van degenen die de bewerking, bedoeld in het vierde lid, uitvoeren alsmede aan de wijze van bewerking". De minister heeft evenwel nog geen aanleiding of noodzaak gezien om zulke regels vast te stellen. De uitvaartbranche heeft zelf in een opleiding voor thanatopracteurs voorzien.

Ja, het is mogelijk dat thanatopracteurs een eigen formule en samenstelling samenstellen van de vloeistof waarmee het lichaam tijdelijk geconserveerd wordt. En dat dat fout kan aflopen.
Maar waarom zou een thanatopracteur het risico aangaan om een vloeistof te gebruiken waar hij het effect nog niet van kent? Het risico is een boze teleurgestelde familie, een forse schadeclaim en de zekerheid nooit meer voor dit werk ingezet te worden.

Een vergissing of een ongeluk is nooit uit te sluiten. Dat kan ook de beste overkomen, in elk vakgebied. Maar als sprake is van duidelijke onkunde, grove nalatigheid of onoordeelkundig experimenteren van de thanatopracteur, kan er civielrechtelijk tegen worden opgetreden. Een opdrachtgever kan een schadeclaim op tafel leggen.

U hebt het over sancties. Die zie ik niet direct. Dan zou sprake moeten zijn van een misdrijf of een overtreding of in ieder geval iets dat in de sfeer van het strafrecht ligt. Ik zie niet snel dat het verprutsen van de verzorging van een overledene een strafbaar feit oplevert.
Staan er dan rechtsmiddelen open? Ja, die staan altijd open. Als een officier van justitie vervolging weigert, is een zogenaamde artikel 12 procedure bij het gerechtshof mogelijk.

Het is op grond van artikel 80, aanhef en onderdeel 1, Wet op de lijkbezorging verboden een lijk te balsemen of conserverend te behandelen in strijd met of anders dan met inachtneming van hetgeen is bepaald bij of krachtens artikel 71. Maar dan moet er opzet worden aangetoond en dat lijkt mij een lastige zaak. Dom of slordig en onkundig is nog geen opzet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >