Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vasthouden asbus door crematorium bij geschil nabestaanden


16 september 2020

Vraag nummer: 61556

De opdrachtgever (niet de wettige erfgenaam) van een crematie geeft te kennen de asbus op te willen halen. Een week voor het verstrijken van de wettelijke termijn neemt de wettige erfgenaam (bij testament bepaald) contact met het crematorium op met de mededeling dat hij wil beschikken over de as. Crematorium besluit de gemaakte afspraak met de opdrachtgever van de crematie te cancelen en de asbus vast te houden tot er duidelijkheid is.
Vraag 1: is het zo dat het crematorium dit terecht doet?
Vraag 2: Wordt het crematorium door deze handelswijze ook partij in de kwestie door de asbus niet aan de opdrachtgever te overhandigen?

Dank voor je antwoord. E.K.

Antwoord:

Geachte heer,

Mijn eerste reactie was: leuk weer eens van je te horen. Maar daarom zal de vraag niet gesteld zijn.

1. Ja, onder deze omstandigheden is het terecht dat het crematorium zo handelt en de asbus vast houdt.
Het niet-afgeven van de asbus aan de opdrachtgever strijdt met de overeenkomst die het crematorium met de opdrachtgever heeft. Het mag alleen een tijdelijke maatregel zijn. Bijvoorbeeld om een partij de gelegenheid te geven om een kort geding te starten. Of in een nader overleg tot een oplossing te komen, om een kort geding te voorkomen. Men moet denken aan een maatregel van een paar weken, niet van een paar maanden.

2. En zo glijden we vanzelf door naar vraag 2. Wordt het crematorium partij in deze kwestie? Als zij het vast houden van de asbus beperkt houdt tot maximaal 3 of 4 weken, niet. Als zij de asbus langer vast houdt zonder objectieve noodzaak, wel.
Ze wordt dan geen partij in het meningsverschil tussen de nabestaanden, maar gaat steeds meer (het is een glijdende schaal) onrechtmatig handelen naar opdrachtgever toe. Die kan afgifte en vergoeding van kosten van eventuele schade vorderen etc. Bijvoorbeeld kosten van juridisch advies en bijstand. Dat zou een terechte vordering zijn, als het te lang gaat duren.

Het moet niet zo zijn dat een erfgenaam of een ander 'die het er niet mee eens is' de afgeven van de asbus 'zomaar' kan tegenhouden. Er moet een goede reden zijn, zoals strijd met een testament of codicil of strijd met de wens van de overledene. Maar dat moet dan ook kunnen worden aangetoond. Het moet een serieuze kwestie zijn.

Mijn aanpak zou zijn, als ik crematoriumhouder was, dat ik iemand die vraagt om de asbus vast te houden, bericht" "Ik wil die asbus best vasthouden, maar kan dat alleen tijdelijk doen, want ik heb een verplichting tegenover mijn opdrachtgever. Ik houd de asbus 3 weken vast en geef vervolgens de asbus aan de opdrachtgever af, tenzij blijkt dat een advocaat inmiddels een dagvaarding heeft uitgebracht, of partijen samen uitstel verzoeken. Dan ben ik bereid de asbus langer vast te houden. Maar zonder een deugdelijke reden kan ik de asbus niet langer vasthouden." Dat bericht zou ik dan aan beide partijen sturen.

Hier zijn ook al eerder vragen over behandeld in de subrubriek 'Keuzes en zeggenschap over as'. Al 15 en 20 jaar geleden, nu ja, elk jaar. Misschien ook wel vragen die toen al door jou zelf zijn gesteld.

Met vriendelijke groet,

Willem van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd (en rechtszaken over bewaren of verstrooien van as)


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >