Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraven/ruimen en cremeren. Verlof nodig?


3 november 2021

Vraag nummer: 63845

Beste heer Van der Putten,

Er komt bij ons een verzoek binnen voor een crematie van stoffelijke resten van een andere begraafplaats
Wij hanteren dan altijd dat ingevolge artikel 29 Wlb een verlof nodig is van de burgemeester voor de opgraving van deze persoon. Ongeacht hoe lang ook maar iemand in het graf ligt

De gemeente waar de opgraving vandaan komt meldt dat dit verlof niet nodig en hanteren artikel 31 Wlb omdat de overledene al langer dan 10 jaar in het graf ligt en zien dat als een ruiming
De rechthebbende heeft toestemming gegeven voor de ruiming

Wij zien het echter als een opgraving en crematie en niet als een ruiming en crematie en willen graag de toestemming van de burgemeester zien

Kunt u ons hierover uitsluitsel over geven
Hoor het graag

Alvast erg bedankt

Met vriendelijke groet,

XY
senior-medewerker crematorium

Antwoord:

Geachte heer,

Als die andere gemeente graven ruimt en de stoffelijke resten laat cremeren, met toestemming van de voormalige rechthebbende of toenmalige opdrachtgever of diens nabestaanden, zoals bedoeld in artikel 31 lid 3 Wlb, dan is geen vergunning tot opgraving (inclusief crematie) nodig. Maar dan is de gemeente zelf de opdrachtgever van de crematie, geen familie. De as moet dan ook aan de gemeente gegeven worden, niet aan een familie.

Als er wel een familie is die opdrachtgever is van de crematie, dan is voor de opgraving een vergunning als bedoeld in artikel 29 van de Wlb nodig. En in die vergunning voor opgraving staat ook meteen het doel van de opgraving, in dit geval crematie. Een verlof tot opgraving is eigenlijk altijd meteen een 'dubbel-verlof': 1) de opgraving en 2) het verlof tot begraven of cremeren elders.

Hoe een andere gemeente in het laatste geval kan denken dat een opgraving en crematie na 10 jaar gelijkgesteld is aan een ruiming, is mij een raadsel. De wet stelt in artikel 29 geen termijn waarbinnen een vergunning nodig is (en waarna niet). Ik verwijs voorts naar mijn boeken, deze site en een aantal cursussen die ik eind deze maand en volgende maand weer voor gemeenten geef (bij Segment, Burger- en Publiekszaken van Johan van den Broek en de Academie Lokale Belastingen).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >