Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aanvrager vd crematie reageert niet om de as op te halen/ te laten verstrooien


17 april 2020

Vraag nummer: 60530

Geachte heer Van der Putten,

Als een aanvrager niet reageert op de vraag vanuit het crematorium of zij de as willen ophalen c.q verstrooien, hoe lang is het crematorium dan verplicht de as te bewaren? Wij hebben zelf als stelregel minimaal de wettelijke 30 dagen en maximaal 12 maanden. Maar als men niet reageert wat is dan het uiterste bewaartermijn wat je als crematorium moet hanteren?

M.vr.gr. A.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Dat is helaas een bekend probleem.

De wet noemt een termijn van tien jaar voordat er geruimd mag worden in artikel 66 Wet op de lijkbezorging. Tenzij er toestemming is van de rechthebbende van de plaats van bijzetting.
Als de asbus niet is uitgeleverd en (nog) geen bestemming heeft, kan er dus (nog) geen sprake zijn van toestemming want er is geen plaats van bijzetting. Dat betekent niet dat alles mag, maar dat betekent dat niets mag. Vergelijk de situatie dat er een particulier graf is, waar geen rechthebbende meer van is. Familie wil graag iemand in dat graf laten bijbegraven. Maar dat mag niet zonder dat er een rechthebbende is die toestemming kan geven. De afwezigheid van een rechthebbende blokkeert alles.

De houder van een crematorium moet de asbus dus tien jaar bewaren, alvorens hij de as bij wijze van ruiming mag verstrooien.
Doet de houder dat niet, maar verstrooit hij de as en klopt er een paar jaar later een belanghebbende op de deur zoals een ander kind van de overledene, dan riskeert hij wel een fors schandaal en schadevergoeding.

Hier is wel een oplossing voor, door een regeling op te nemen in het beheersreglement. En er staat een regeling in de algemene voorwaarden van de LVC.
De huidige regeling in de Algemene voorwaarden van de LVC versie 2019 is:
"4.7 De Opdrachtgever dient binnen 6 maanden na crematie schriftelijk aan Crematorium kenbaar te maken wat de bestemming is van de as. Indien de bestemming niet tijdig conform het voorgaande bekend is gemaakt, zal de urn worden gehouden in de algemene nis. De kosten daarvoor zijn voor rekening van Opdrachtgever. Nadat de urn 10 jaren in de algemene nis is gehouden, is Crematorium gerechtigd de as te verstrooien op de wijze die Crematorium goed acht en in overeenstemming is met de wet."

Ik weet niet of uw crematorium ook de Algemene voorwaarden van de LVC hanteert, zoals de meesten doen, maar als dat zo is dan is uw stelregel de as maximaal 12 maanden te bewaren, in strijd met de eigen regeling dat de urn tien jaar wordt bewaard in de algemene nis.

Wat mij overigens in algemene zin opvalt is dat veel crematoria wel zeggen de Algemene voorwaarden van de LVC te hanteren, maar dat juridisch zo niet geregeld hebben. Maar dat terzijde.

Men kan wel van die termijn van 10 jaar afwijken door een eigen regeling in het eigen beheersreglement op te nemen. Maar voorbeelden die ik daarvan heb gezien, zijn niet juist en voor de rechter niet houdbaar.

Als een crematorium geen investering wil doen in een goed eigen reglement, is het verstandig om de lijn van de LVC te volgen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >