Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aanvraag vervroegde afgifte asbus bij Officier van Justitie


11 augustus 2018

Vraag nummer: 55809

Voor een overledene wordt op vrijdag een crematie geboekt die zaterdag uitgevoerd zal worden met inachtneming van de 36-uurstermijn. Hieraan gekoppeld het verzoek om een gemotiveerde aanvraag voor vervroegde afgifte van de asbus te doen bij de Officier van Justitie zodat familie de asbus zo snel als mogelijk mee kan nemen. Kanttekening: de familie van de overledene is speciaal naar Nederland gekomen om bij het overlijden van hun familielid te kunnen zijn.

Drie vragen:
1. Is het zo dat die aanvraag bij de OvJ pas gedaan mag worden ná de crematie (dus maandag)?
2. Heeft het crematorium een onderzoeks/bewijsplicht t.a.v. de juistheid van de motivatie voor de vervroegde afgifte (ic. kopie vragen van vliegticket waarmee nabestaanden de asbus meenemen naar land van herkomst)?
3. Kan de vraag alleen door een crematorium bij de OvJ neergelegd worden of kan/mag een uitvaartondernemer dat uit naam van nabestaanden ook doen?

m.vr.gr.
X

Antwoord:

Geachte heer,

Ik zie geen reden waarom de aanvraag bij de officier van justitie pas ná de crematie gedaan zou kunnen worden.

Een crematorium heeft geen onderzoek- of bewijsplicht. Maar de aanvrager van de vervroegde aangifte kan wel gevraagd worden om eventuele stellingen of argumenten aan te tonen.

Het is logisch dat de persoon of personen die de vervroegde afgifte wensen, zelf het verzoek daartoe indienen bij de officier van justitie. Dat zijn de opdrachtgever van de cremeren of andere directe nabestaanden.
Het is niet logisch dat een crematorium of een uitvaartondernemer een verzoek indienen. Als zij dat doen, moeten ze door de opdrachtgever van de crematie daartoe gemachtigd worden. Formeel moet het verzoek altijd door of namens de opdrachtgever van de crematie gedaan worden. De opdrachtgever is dan ook degene die bij weigering bezwaar kan maken of een kort geding kan aanspannen. Een crematorium of een uitvaartondernemer hebben natuurlijk geen zelfstandig motief, geen eigen belang en ook geen belang bij bezwaar of beroep. Zij kunnen de opdrachtgever wel helpen bij diens aanvraag, maar nooit zelf een aanvraag indienen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE