Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wetsverandering op deel as voor kinderen

3 mei 2008

Vraag nummer: 5398 (oude nummer: 10685)

In vraag 4866, die gesteld is op 1 november 2004, staat dat er een mogelijkheid is dat de wet verandert wordt ten aanzien van, dat de kinderen eventueel recht hebben op een deel van de as. Het meisje dat hier de vraag stelt vraagt of zij recht heeft op de as van haar vader, terwijl de tante de opdracht geefster is. Is hier al wat mee gedaan? Ik zit namelijk in de zelfde situatie, met mijn dochter van 13 jaar. Haar tante is de opdrachtgeeftser, en zij heeft de as van mijn dochters overleden vader in 2 urnen laten plaatsen, 1 voor mijn dochter en 1 voor de familie. Onlangs heeft ze toch de urn van mijn dochter begraven op het kerkhof, zonder dat mijn dochter hiervan weet. Mijn dochter wil graag de as in een urnenis bijplaatsen. Ik heb wel zwart op wit dat er 1 urn voor mijn dochter is, die mail heb ik van haar tante ontvangen. Maar er is op dit moent geen contact met de tante. Wel heb ik voor mijn dochter een advocaat ingeschakeld. Welk recht heeft mijn dochter op dit moment. Met vriendelijke groet Pxxxxxx

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het voorstel voor de wetswijziging dat ik in 2004 bedoelde, is in september 2006 bij de Tweede Kamer ingediend. Het zijn de kamerstukken met de nummers 30 696, die u elders op deze site in de Bibliotheek kunt vinden, onder Wijziging Wlb.
In het voorstel (30696 nr. 2) is echter niets nieuws voorgesteld op het punt van de verdeling van as. En het voorstel is alleen nog maar in een Kamercommissie behandeld; de regering heeft er anderhalf jaar over gedaan om een antwoord te geven op vragen van die commissie. Eind deze maand vindt het vervolg van de behandeling plaats.

Ik denk dat het juist en verstandig is dat u een advocaat hebt ingeschakeld. De bedoeling van de wetgever om verdeling van as mogelijk te maken was o.a. bedoeld voor de situatie van uw dochter. Mijn lijkt dat een advocaat een beroep kan doen op die bedoeling, op de redelijkheid en op de eerdere toezegging van de tante van uw dochter.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder