Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Opeisen van de urn

12 januari 2010

Vraag nummer: 7225 (oude nummer: 14765)

mijn stiefmoeder wilt een beetje as hebben uit de urn (van haar man (mijn vader)nou hebben mijn broers en zussen gezegd gebeurd niet.laat de dode met rust.de urn word niet open gemaakt.nu wilt zij de urn hebben. de urn staat bij mijn broer kan zij dat op eisen? met vr groet XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als de urn bij uw broer staat, heeft hij de zeggenschap over de as. Hij beslist dan of er een beetje as uit de urn kan worden genomen. En ook of hij de urn af wil staan of niet.

Wettelijk is het wel toegestaan om een beetje as op een urn te halen en die onder nabestaanden te verdelen. Maar de persoon die de asbus heeft, beslist daar dan over.

Uw stiefmoeder kan alleen
1) of door het vriendelijk te vragen of
2) via een rechtszaak,
aan de as of aan de urn komen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder