Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

As, verdeling en diverse vragen


29 mei 2006

Vraag nummer: 4479  (oude nummer: 8068)

Indien de as door een nabestaande thuis bewaard wordt, is er dan een vergunning van burgemeester en wethouders nodig, zoals vermeld is in artikel 64 Wet op Lijkbezorging?

Indien een van de nabestaande de opdracht tot de crematie heeft gegeven en dus de beschikking over de as heeft, kan een andere nabestaande dan aanspraak maken op een deel van de as? De situatie is op dit moment zo dat de nabestaande die de beschikking over de as heeft de as thuis in een urn bewaart. De nabestaanden zijn broer en zus.

En zo ja, wie dient de verdeling van de as te betalen? Beide of degene die een deel van de as wenst te krijgen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Voor het thuis bewaren van as is geen vergunning van B&W nodig. De daar bedoelde vergunning heeft, zoals in artikel 64 staat, betrekking op een bewaarplaats als bedoeld in artikel 62, eerste lid, onderdeel c. U moet bij zo'n bewaarplaats denken aan bijvoorbeeld een urnenmuur ergens in een bos, maar niet op het terrein van een begraafplaats of crematorium.
Het thuis bewaren van as valt onder artikel 59, tweede lid, onderdeel c: een nabestaande neemt de zorg van de as op zich. En die zorg kan inhouden dat hij de as persoonlijk verstrooit, dat hij de as thuis bewaart, of de as verdeelt, alles wat hem goed dunkt.

De persoon die de as thuis bewaart heeft op dat moment de beschikking over de as, zowel juridisch al feitelijk.
Wat eventuele verdeling betreft: andere nabestaanden hebben geen aanspraak op een deel van de as. Het systeem van de wet is dat er altijd 1 persoon is, die mag beslissen. Anderen hebben geen rechten om iets te eisen of op te eisen.
Echter, in rechtszaken over as zie ik wel eens rechters beslissingen nemen die lijnrecht tegen de wet in gaan. Het is niet uit te sluiten dat een rechter in een voorkomend geval verdeling van as zal gelasten. Maar er is tot op heden voor zover ik weet nog nooit een rechtszaak over de verdeling van as geweest. Er is dus geen jurisprudentie.

Wat zijn de kosten van de verdeling van as? Volgens mij hoeven er geen kosten te zijn. Je pakt thuis een schroevedraaier en hamer en maakt met enig geweld de asbus open. Dan kun je de inhoud over 2 lege jampotten verdelen. Klaar.
Mij lijkt dat iemand die iets anders wil dan zo'n huis-, tuin- en-in-dit-geval-vooral-keuken oplossing, daarvan de kosten behoort te dragen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE