Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Urn na ruiming mee naar huis


14 juni 2005

Vraag nummer: 3842  (oude nummer: 6039)

Geachte meneer v.d. Putten,

Als de grafrechten verlopen zijn en er geruimd wordt, mag de rechthebbende de urn mee naaar huis nemen?

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, dat mag. Maar eigenlijk is het zo dat wanneer het graf geruimd wordt, er geen rechthebbende meer is. De grafrechten zijn dan immers verlopen en de rechthebbende is dus geen rechthebbende meer. Strikt formeel zou je als houder van een begraafplaats dus kunnen weigeren.

In principe kan de rechthebbende van een graf altijd vragen op de asbus op te graven, om deze thuis of elders te bewaren of om de inhoud te verstrooien. Dat kan gedurende de hele looptijd van het graf. Als een grafrecht afloopt, moet de eventuele vraag om de asbus voor thuisbewaring op te graven, vóór het einde van het grafrecht worden gedaan. En niet bijvoorbeeld als een grafrecht al enkele jaren verlopen is en men vlak voor de ruiming of tijdens de ruiming bedenkt dat men toch graag de asbus wil hebben.
Daar maak ik onderscheid tussen, omdat wanneer het grafrecht nog loopt, de rechthebbende recht heeft op de asbus. Maar als het grafrecht afgelopen is, heeft de rechthebbende geen recht meer op de asbus op te vragen (tenzij de aanvraag eerder is gedaan en samen is afgesproken om de uitvoering uit te stellen, bijvoorbeeld tot het moment van ruiming). Het verschil zit hem er in of men bij de planning en uitvoering van de ruimingen nog rekening moet houden met dit soort wensen of niet. Het mag niet zo zijn dat als er geen rekening mee is gehouden omdat het niet tijdig is gevraagd, iemand achteraf komt klagen dat hij niet tijdig over de ruiming is geïnformeerd en de asbus nog wel had willen hebben. Die vlieger gaat niet op. Je hebt alleen recht tijdens de looptijd van het grafrecht. Nu hoeft dat niet tot gevolg te hebben als dat tijdens de ruiming toevallig iemand denkt "Hé, zou ik toch niet de asbus willen hebben" en het is geen probleem om die asbus apart te houden, om niet aan die wens te voldoen. Dan heeft die persoon geluk gehad. Maar het is iets dat men als voormalig rechthebbende niet meer kan eisen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE