Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kapotte urn door omgevallen boom tijdens storm

30 januari 2018

Vraag nummer: 53577

door storm schade een omgevallen boom op de urn terecht gekomen.deze urn is kapot en niet te repareren is hier iemand verantwoordelijk voor.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Niemand is hier verantwoordelijk voor, behalve de weergoden.

Misschien is de houder van de begraafplaats er voor aansprakelijk (dat is nog iets anders dan verantwoordelijk). Dat hangt af van de vraag hoe oud deze boom was, of er veel bomen op de begraafplaats staan en of er regelmatig (leidraad is: eens in de drie jaar) groot onderhoud aan de bomen plaats vindt. Men kan wel wat doen aan dode takken in een boom, maar meestal niet aan het omwaaien van een boom in haar geheel. Dan zou je helemaal geen bomen op een begraafplaats meer kunnen hebben.

In de meeste beheersverordeningen en beheersreglementen van begraafplaatsen is vastgelegd dat de houder van de begraafplaats niet aansprakelijk is voor schade als gevolg van een storm.

Zie vergelijkbare vragen over stormschade in de subrubriek 'Grafsteen / monument'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Van wie is de grafsteen?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder