Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Strooiveld in reglement


5 september 2019

Vraag nummer: 58531

Geachte heer Van der Putten,

Wij willen een strooiveld gaan aanleggen op onze begraafplaats. We hebben inmiddels een vergunning van de gemeente waarbij de gehele begraafplaats is aangewezen om te mogen verstrooien. In ons huidige reglement staat nog niets genoemd over een strooiveld. Bij de begripsomschrijving willen we opnemen: Strooiveld: terrein dat permanent bestemd is om as van overledenen te verstrooien. Wat moeten we verder nog opnemen in het reglement over verstrooien? Graag uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer,

Verstandig dat in de vergunning van burgemeester en wethouders de hele begraafplaats is aangewezen als strooiveld, althans als terrein waar as kan worden verstrooid.

Het heeft alleen zin om een gedeelte van de begraafplaats als strooiveld aan te wijzen, als u daar een bedoeling mee hebt. Bijvoorbeeld om tegen belangstellenden te zeggen 'U mag verstrooien op het strooiveld" (en niet op andere delen van de begraafplaats).

U kunt inderdaad bij de definities in artikel 1 van uw reglement opnemen: "Strooiveld: terrein dat permanent bestemd is om as van overledenen te verstrooien." Maar het is misschien verstandig(er) om het woordje 'permanent' niet te gebruiken en te zeggen "Strooiveld: terrein dat bestemd is om as van overledenen te verstrooien." Want, wat is 'permanent'? Het verstroooien is een eenmalige actie. Belooft uw bestuur met het woordje 'permanent' om dat terreintje tot in de eeuwigheid voor niets anders te gebruiken? Dat kan ik u niet aanraden. Niemand weet hoe over 40 of 100 jaar de situatie is. Ik herinner me protesten van nabestaanden toen een begraafplaatshouder besloot om een strooiveld te beëindigen en daar nieuwe graven te situeren. Dat was nadat enkele maanden daarvoor nog verstrooiingen plaats vonden. Daar kan ik mij dan ook wel iets bij voorstellen. Maar als er al een aantal jaren niet meer verstrooid is, moet het mogelijk zijn het terreintje anders te gebruiken. Ik zou het woord 'permanent' liever niet gebruiken.

Wat u verder in het reglement zou moeten opnemen, is een vraag die te ver voert voor deze adviesrubriek. Voor een serieus antwoord kan ik makkelijk 1 of 2 uur verder zijn.

Vergelijk andere vragen in de subrubriek 'Strooiveld' en n in de subrubriek 'As verstrooien'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

Extra cursus wegens grote belangstelling:
2e Themamiddag Financiën van de gemeentelijke begraafplaats op donderdag 23 januari 2020.

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Inmiddels zit de zaal voor 31 oktober 2019 vol.

Er komt een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE