Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herkenbaar plekje op strooiveld


7 januari 2005

Vraag nummer: 3586  (oude nummer: 5313)

Geachte heer van der Putten,

In onze gemeente is een strooiveld aangelegd waarop tot nu toe asbussen zijn geleegd op een herkenbaar plekje.
Dit strooiveld willen we neutraal maken door meerdere asbussen te verstrooien zonder er de indruk bij te geven dat nabestaanden een eigen plekje op het strooiveld hebben.

Een tweetal nabestaanden hebben hier bezwaar tegen gemaakt, maar zijn wel bereid medewerking te verlenen aan het verplaatsen van de resten van het vermeende "eigen plekje" naar een graf.

De vraag die ik me nu stel is: De as van de beide ouders van één der nabestaanden die bezwaar heeft gemaakt is verstrooid op het strooiveld op een gemarkeerd plekje.
Hij is akkoord met verplaatsing naar een graf, om het de gemeente mogelijk te maken het strooiveld opnieuw en neutraal in te richten.

Kunnen de asresten van beide ouders nu in een enkel graf begraven worden of dienen we hiervoor een dubbel graf te gebruiken? Dit omdat volgens de voorschriften geen 2 personen in een enkel graf begraven mogen worden.

Uiteraard kunnen we de asresten niet scheiden omdat deze reeds verstrooid zijn.

Met vriendelijke groet,
XX
Gemeente XX

Antwoord:

Geachte heer,

Het was natuurlijk niet zo verstandig om asbussen te ledigen op een herkenbaar plekje op het strooiveld. Juridisch schept het geen rechten, maar wel verwachtingen. Crematoria en andere begraafplaatsen verstrooien normaal ook bewust niet herkenbaar. Men loopt met de asbus een flink aantal meters, zodat je niet duidelijk een plek hebt, maar een vage lange strook. Dat is 'verstrooien'.

U stelt de vraag of de asresten van beide ouders nu in een enkel graf begraven kunnen worden dan wel of u hier een dubbel graf voor dient te gebruiken?

Volgens artikel 11, lid 2, van de beheersverordening van uw gemeente bepaalt het college bij nader vast te stellen regels voor de twee begraafplaatsen hoeveel lijken en hoeveel asbussen met of zonder urnen er kunnen worden bijgezet in de eigen graven en op welke wijze verstrooiingen van as er op of in de eigen graven kunnen plaatshebben.
Ik heb de Nadere regels voor de begraafplaatsen van uw gemeente er op na geslagen, maar constateer dat deze geen regels bevat op welke wijze verstrooiingen van as op of in de eigen graven kunnen plaatshebben. Kortom, de 'Nadere regels' moeten nog worden aangepast. U kunt - of beter uw college kan - uw vraag dus zelf nog zo regelen als u wenst.

Feitelijk is er natuurlijk geen bezwaar tegen als er twee verstrooiingen in of op een enkel graf plaats zouden vinden. Maar u kunt er nog een keuze in maken, of het een verstrooiing per graf is of niet, als u er meer inkomsten voor grafrechten aan wilt overhouden als gemeente.

Echter, u zult er ook nog een tarief voor vast moeten stellen, want de huidige heffingsverordening kent alleen een tarief voor het verstrooien van as op een verstrooiingsplaats. Die is dus niet zonder meer toepasbaar op elders verstrooien. De beheersverordening geeft wel de mogelijkheid om as te verstrooien op of in een graf, gelet op de definities, maar dit is niet consequent doorgevoerd en uitgewerkt in de nadere regels en in de heffingsverordening.

Vergelijk andere vragen in de subrubriek 'strooiveld'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >