Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Administreren verstrooien as


18 november 2018

Vraag nummer: 56709

Geachte heer van der Putten,

Wanneer er as wordt verstrooid op een strooiveld op de begraafplaats, moet ik daar nog een administratie voor bijhouden, moeten daar nog wettelijke documenten overlegd worden en zijn er andere zaken nodig waar ik niet aan gedacht heb?

Met vriendelijke groet,
X

Antwoord:

Geachte heer,

Voor een strooiveld van een begraafplaats gelden geen regels qua openbaar register, zoals die voor de bijzetting van kisten en van asbusen wel gelden (in artikel 27 en in artikel 65 van de Wet op de lijkbezorging (Wlb)). De houder van een crematorium moet in zijn register wel vermelden dat de as naar uw begraafplaats is overgebracht om verstrooid te worden, als hem dat bekend is. Hij behoort in elk geval op grond van artikel 50 Wlb wel de vraag te stellen wat de bestemming van de as is, als hij de asbus afgeeft. Of die voorgenomen bestemming werkelijk wordt gerealiseerd, is een andere zaak.

U hoeft voor het strooiveld geen apart openbaar register te voeren. Maar het ligt wel voor de hand dat u administreert wiens as wanneer op het strooiveld verstrooid is. Net zo goed als dat u administreert wiens as wanneer in of op welk graf verstrooid is.
Deze gegevens zijn niet openbaar, wat betekent dat er geen wettelijke plicht is om derden te vertellen wie wanneer waar verstrooid is. Maar die gegevens zijn ook niet geheim. Ik meen dat er geen enkel bezwaar tegen is om bijvoorbeeld een (achter)kleinkind van een overledene of iemand die genealogisch onderzoek doet, te vertellen wiens as wanneer op uw begraafplaats verstrooid is.

Voor het verstrooien van as hoeven geen documenten te worden overgelegd. Ik hoor wel eens dat begraafplaatsen een crematieverklaring vragen, maar dat is geen wettelijk vereiste en ik zie er eigenlijk het nut ook niet van. Ik zie wel het nut van een afschrift van een akte van overlijden of het verlof tot cremeren, maar alleen om over de juiste persoonsgegevens van de overledene te beschikken. Als je mensen vraagt of vader Johannes Jacobus heette of Jacobus Johannes, en of hij nu van 1928 of 1929 was, dan weten velen dat niet precies. En dan heb ik het nog niet over Joannes of Jakobus. Er hoeft geen formeel document te zijn, maar een afschrift van het trouwboekje of een oud paspoort of een ander document waar de juiste namen en data op staan, is toch wel verstandig.

Men moet bij het aannemen van as voor verstrooiing vaak afgaan op de verklaring van mensen die de as aanleveren. Vroeger, tot ongeveer 20 jaar geleden, was de asbus hermetisch gesloten en kon men aan de onuitwisbare opschriften van de bus zien, wiens as in de bus zat. Tegenwoordig kan de as in allerlei voorwerpen worden gestopt en kan as eerst worden verdeeld of op een andere manier zijn bewaard, zodat men aan het omhulsel niet kan zien wiens as het is en of de as compleet is.
Ik zou bij het aannemen van as voor verstrooiing maar ook voor bijzetting in een graf zo concreet mogelijk in detail noteren dat men bijvoorbeeld "as in een geopende bus heeft ontvangen die volgens de rechthebbende, de heer of mevrouw ABC, de as is van wijlen de heer XYZ, geboren 1-1-1925, overleden 2-2-2015". Schrijf alle bekende details op; het is de verantwoordelijkheid van de persoon die met de as komt aanzetten, of het werkelijk de as van de heer XYZ is. U kunt dat zelf niet controleren. Ook wanneer bijvoorbeeld in de as een crematiesteentje te vinden is en u het crematorium zou bellen en hoort dat dat inderdaad het steentje is dat gebruikt is voor de crematie van XYZ, is er geen absolute zekerheid. De familie kan het steentje in de as van oudtante Marie hebben gestopt.
Daarom heeft zo'n halve controle geen zin. U kunt alleen opschrijven wat u zeker weet, namelijk dat de heer ABC as heeft gebracht die volgens hem van de heer XYZ is. Of deze mededeling klopt, kunt u niet controleren en hoeft u niet te controleren.

Vergelijk de vraag nummer 6216 (oude nummer: 12392) 'Het houden van een register (voor houders strooiveld)'.

Vergelijk andere vragen in de subrubriek 'Strooiveld' en in de subrubriek 'As verstrooien'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >