Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Waarom as verplicht een maand bewaren?

7 oktober 2009

Vraag nummer: 6941 (oude nummer: 14002)

waarom is het verplicht om het as een maand te laten overblijven in het crematorium.... is dit normaal?

Antwoord:

Geachte heer,

De houder van het crematorium draagt zorg voor de bewaring van een asbus gedurende minimaal een maand na het bergen van de as in de bus. Dat is een wettelijke verplichting (artikel 59, eerste lid, Wet op de lijkbezorging (Wlb)). Dit wegens mogelijk justitieel onderzoek en om nabestaanden de tijd te geven het onderling eens te worden over de asbestemming, voor het geval dat er onenigheid zou zijn. Dan kan niet iemand 'lekker snel even' de asbus 'inpikken' of de as verstrooien voordat anderen dat in de gaten hebben.
Het is in theorie ook mogelijk dat derden beslag willen leggen op de asbus, wellicht om de wens van de overledene na te leven die een echtgenoot die of kind dat de crematie regelt niet respecteert. Dat zal in uw geval misschien niet zo zijn, maar ik heb al van veel vreemde situaties gehoord.

Als de overledene een testament heeft gemaakt, wordt dit vaak pas in de weken na het overlijden geopend. Het kan zijn dat de overledene nog aanwijzingen in het testament heeft staan wat er met de as moet gebeuren. De wachttermijn van een maand voorkomt overhaaste beslissingen.

Het vierde lid van artikel 59 Wlb zegt ook dat de opdrachtgever van de crematie in bijzondere gevallen aan de officier van justitie ontheffing kan verlenen van de termijn van 1 maand, zodat de asbus eerder kan worden vrijgegeven. Er moet dan natuurlijk wel een goede reden zijn. Ik denk dat emotionele redenen geen 'bijzonder geval' is dat in deze bepaling bedoeld wordt.

Zie vergelijkbare eerdere vragen, zoals bijvoorbeeld vraag Wettelijke bepalingen bewaren as en vraag Urn meenemen naar huis in de subrubriek 'Overig cremeren' van de hoofdrubriek Cremeren.
http://www.uitvaart.nl/?s_page_id=68&pid=1&scat=75
Er staan ook vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Keuzes en zeggenschap over as'.
http://www.uitvaart.nl/?s_page_id=68&pid=1&scat=84

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder