Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Urn meenemen naar huis

10 oktober 2005

Vraag nummer: 4078 (oude nummer: 6648)

Geachte heer van Putten,

Graag een reactie op een maand het bewaren van een asbus.
Er wordt de laatste jaren gepleit om begraven en cremeren zoveel als mogelijk is gelijk te stellen.
Nu is het zo dat je een stoffelijk overschot niet eerder mag begraven of cremeren dan na 36 uur na overlijden.
Waarom mag een stoffelijk overschot wel na 36 uur begraven worden en een urn met as niet. Juridisch kan men altijd aanspraak maken op de urn.
Waarom mag men een urn na cremeren niet mee naar huis nemen, Juridisch kan men daar toch ook aanspraak op maken.
En uitstrooien is toch een overweging van de nabestaande zelf, in Nederland hebben wij al zoveel regels waar wij ons als burger aan moeten houden, dit stukje reglement kan dan toch aan de nabestaanden worden overgelaten.
Ik weet bestwel dat er altijd excessen zijn maar die zijn er ook na begravingen.
Ik wil de wettelijke uitspraken niet in twijfel trekken, maar wordt het niet eens tijd om deze regeling eens onder de loep te nemen en te kijken waar mogelijk is deze aan te passen.

Vriendelijke groeten W.P.Dijkstra

Antwoord:

Geachte heer Dijkstra,

U hebt een te goed karakter, merk ik. Ja, juridisch kan men altijd aanspraak maken op de urn. Maar in de praktijk? Ik ken een familie waar een kind waar de ouders geen contact mee hadden, de overleden langstlevende ouder 'stiekem' heeft laten cremeren, zonder dat de andere kinderen er van wisten dat vader overleden was. Puur uit wraak. Nu kon men de asbus van vader nog redden en begraven in het gemeenschappelijke graf met moeder. Onvoorstelbaar? Feit. Toevallig omdat het verpleeghuis geen ander kind kon bereiken en omdat men er van uitging dat dit ene kind de anderen wel zou waarschuwen e.d.
Ik ken een kort geding van een zoon die de laatste wens van zijn vader wilde uitvoeren, bijzetting in een graf. De wens lag vast in codicil, in testament, was uitgesproken in bijzijn van derden. De man had een gruwelijk huwelijk achter de rug. Maar de echtgenote was formeel de opdrachtgever van de crematie, had de asbus in huis, de rechter zag geen noodzaak beslag te leggen, maar de as was wel verstrooid vóór de zitting in kort geding.

Ik ken veel gevallen van misbruik van het bezit van de asbus. Een begraven lijk kan niet zo snel worden opgegraven en verdonkeremaand, maar een asbus wel.
Ik zou dringend adviseren om de maand wachttermijn te handhaven. Ik voorspel een toename aan schrijnend misbruik als die maand er niet is. We hebben het dan niet over honderden gevallen per jaar, maar wel over een paar heel erg gemene laffe zaken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder