Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Voorschriften sluiting asbus


11 oktober 2013

Vraag nummer: 35902

Geachte heer Van der Putten,

bij mijn weten hoort of hoorde een asbus "hermetisch" gesloten te zijn. Ik kan hierover echter niets in de Wlb over terugvinden. Klopt dit, of staat er wel iets over omschreven.
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Ron van Looij, administratie gemeentelijke begraafplaatsen Alkmaar.

Antwoord:

Geachte heer,

We moeten het onder ogen zien, we worden oud. Ook ikzelf heb nog steeds in het hoofd dat een asbus "hermetisch gesloten" dient te zijn. Maar dat is niet meer zo. Al lang niet meer. Al sinds 1998 dient de asbus niet meer hermetisch gesloten te zijn.

In 1998 werd de Wet op de lijkbezorging (Wlb) gewijzgd en werd het mogelijk om as in meerdere bussen (en objecten) te bewaren. As kon worden verdeeld. Het hermetisch sluiten van de asbus had geen zin meer.

De tekst van artikel 58 Wlb werd in 1998:
1. Na de verbranding bergt de houder van het crematorium de as.
2. De as wordt geborgen in één of meer asbussen. Een asbus wordt gesloten en op de bus worden de naam en de voorletters van de overledene, alsmede een registratienummer, in onuitwisbare letters en cijfers vermeld. Binnen twintig jaren na het plaatsen van dit opschrift mag het niet van een ongeopende asbus worden verwijderd of daarop onleesbaar worden gemaakt.

In 2010 werd artikel 58 nog verder vereenvoudigd:
1. Na de crematie bergt de houder van het crematorium de as.
2. De as wordt geborgen in één of meer asbussen. Een asbus wordt gesloten en op de bus worden de naam en de voorletters van de overledene, alsmede een registratienummer, vermeld.

Een begraafplaats kan behalve geheel of gedeeltelijk gevulde (en gesloten of open) asbussen ook andere objecten ter bijzetting van de as aangeboden krijgen. Er is geen objectieve waarborg meer dat in een asbus of omhulsel iets anders zit dan de as van de overledene wiens naam er op staat of waarvan de aanbieder zegt wiens as het is.
In het register van de begraafplaats moet worden opgenomen wiens as wordt bijgezet. Als een asbus eerder geopend is, is dat niet met zekerheid vast te stellen. Ik adviseer tijdens cursussen aan begraafplaatshouders om te noteren wiens as het is, met de toevoeging dat dit volgens opgave van de opdrachtgever is, wiens naam en adres ik ook zou noteren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Wat mag in de kist mee begraven worden?


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE